Din ultimul număr:
Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți (pagina 7)

Lecturi – Despre Cărți

Harry Bar‑Shalom: între Chagall şi Ravel

Un roman circular, ca o melodie ebraică de Ravel, cu o structură intervalică variată, expresivă, cu o ritmică variată, uneori monocordă, introspectă, alteori polifonică, având o simetrie a dezvoltării planurilor narative Apărut în 2017 la Editura Hasefer, Sfârşitul migrării fluturilor este un roman uimitor. Prin fluxul introvertit al evocării pe care‑l ghicim autoconfesiv, romanul entuziasmează, uimeşte, intimidează. Harry Bar‑Shalom creează, ...

citește »

Diplomaţie culturală şi poezia cunoaşterii

Revelaţia, drumul spre centru, spre cunoaştere este, de fapt, poezia, aşa cum scrie Alexandru Busuioceanu în Poesia y epifanismo, unul dintre cele mai subtile eseuri despre rolul metaforei în gândirea şi logica poetică Exilul sau, în cuvintele lui Iosif Brodski, „condiţia numită exil”, este, înainte de toate, un „eveniment lingvistic” care şi‑a pus profund amprenta asupra istoriei europene, prezentându‑se sub ...

citește »

Un nume adunat pe‑o carte – Luca Piţu

Scriitorul ieşean şi‑a arogat „anarhismul”, în auzul întregii lumi, şi pentru a depărta de sine eticheta de dizident, care i se punea cu prea mare insistenţă, dar şi pentru a‑şi sublinia convingerea că nu controlul comunist – sau de alt fel – impus din exterior, ci disciplina interioară a eului şi libertatea, bine înţeleasă şi constant exercitată, a sinelui sunt ...

citește »

Cehov în scrisori

Scrisorile lui Cehov sunt texte ce nu au doar scopul de a informa sau de a relata un fapt; unele, nu puţine, sunt evocări şi analize ample, iar altele, precum cele expediate din diferite puncte şi etape ale fabuloasei călătorii în insula Sahalin, alcătuiesc un jurnal Un eveniment autentic, unul dintre cele ce reîncarcă acest cuvânt de adevăratul lui sens, ...

citește »

Opera romancierului rezistă

Inedit Opera sa compune un întreg raft de bibliotecă, e venerată ca una dintre cele mai prestigioase din literatura română (…) Nicolae Breban, romancier, eseist, poet, dramaturg, publicist (n. 1 februarie 1934, Baia Mare) este unul dintre cei mai importanţi romancieri români din perioada postbelică. Biografia sa este impresionantă, iar prima tinereţe s‑a desfăşurat sub semnul originii sale, considerate de ...

citește »

Un maestru al amplelor desfăşurări epice

(…) Nicolae Breban, născut în 1934, continuă, de la debutul său literar din 1957 şi de la publicarea primului său roman, Francisca, în 1965, să fie o prezenţă de vârf în literatura română contemporană. Încă din anii şaizeci a repurtat succese însemnate cu romanele sale imediat următoare, În absenţa stăpânilor şi Animale bolnave. Chiar de pe atunci, romancierul s‑a dovedit ...

citește »

Ficţiunea ca adevăr al vieţii

Printr‑un efect controlat de resemantizare a universului, concretul e relativizat adesea, prin exces de detalii, pentru că scriitorul are oroare de certitudini, ficţiunea reprezentând, în fond, o formă inedită, puternică, de dinamizare a cunoaşterii Dominată, în aparenţă, de spontaneitate, de naturaleţe a dicţiunii epice, opera lui Nicolae Breban nu este mai puţin alcătuită în virtutea unui program, cu metodă, într‑o ...

citește »

Oglinzi carnivore (Note răzleţe despre relaţia dintre Breban şi Nietzsche)

Infantilizarea rapace intră în economia multor personaje feminine creionate de către Breban, ca şi cum, la nivelul femeilor din romanele sale, ar funcţiona un soi de spaimă legată de faptul că aceşti „copii” ar putea deveni adulţi („taţi, stăpâni”), pentru a acţiona ca instanţe ordonatoare În mod incontestabil, Nicolae Breban a fost principalul promotor al lui Nietzsche în literatura română ...

citește »

Un nietzschean prodigios

Criza valorilor, denunţată sistematic de către Nietzsche, îi oferă lui Nicolae Breban pivotul necesar pentru configurarea unei viziuni critice asupra evoluţiei civilizaţiei în trecerea de la modernitate la postmodernism Dihotomia apolinic‑dionisiac, depăşirea nihilismului şi a „moralei sclavilor”, „transmutaţia tuturor valorilor”, zarathustrianismul, triumful voinţei de putere, „moartea lui Dumnezeu”, doctrina Supraomului şi „eterna reîntoarcere a identicului”, ca de altfel orice aspect ...

citește »

Breban şi „măreţia talazurilor”

Celor care trimit săgeţi otrăvite omului Breban ori operei sale, judecându‑l, le amintesc vorbele unui clasic al literaturii noastre: „Oceanul nu trebuie judecat niciodată după spuma aruncată la ţărm, ci după înălţimea şi măreţia talazurilor” Providenţa ne trimite uneori oameni remarcabili, oameni de spirit care ne amprentează viaţa. Nu voi uita niciodată acea dimineaţă de toamnă târzie, cu un soare ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now