Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți (pagina 40)

Lecturi – Despre Cărți

Constantin Stancu: O mie de cuvinte pentru cărătorul de bagaje

Autorul face efortul de a rămâne în limita acestor o mie de cuvinte pentru a putea acapara lumea spiritului, una stranie, reală şi dureroasă, cu fulgere de frumuseţe şi detaşare. Norma este autoimpusă pentru a crea presiunea frumuseţii într-⁠o lacrimă. Limitele forţează imaginaţia, trăirea, limbajul. Ladislau Daradici realizează în cartea sa Călăuzitorul de suflete parabola sufletului în infinitatea a o ...

citește »

O cercetătoare a filosofiei româneşti

De la Cantemir la Conta şi de la Blaga la Mircea Vulcănescu sau Cioran, gânditorii români, chiar atunci când s-⁠au rataşat unei direcţii autoritare de gândire, nu au motive de complexare, pentru că au indus demersului distincţii şi compliniri care au rotunjit sistematica viziunii filosofice asumate şi de multe ori le-⁠au inserat idei, argumente şi concepte nebănuite de iniţiatori. Că ...

citește »

Absenţii în ediţie definitivă

Absenţii lui Augustin Buzura se constituie, fără echivoc, într-⁠un document-⁠reper al instoriei literare româneşti actuale, atât prin mesajul său, cât şi prin formula epică propusă ca mod inovator (salvator) de exprimare artistică, capabil a denunţa, ca voce din interiorul sistemului autocrat, starea de depersonalizare în care era captivă o întreagă umanitate. Debutând editorial în 1963 cu un volum de nuvele ...

citește »

Bref: 10 poeţi români publicaţi în Turcia

În numărul 70 din septembrie/ octombrie 2014, prestigioasa revistă literară turcească Yasakmeyve, care – alături de mai multe publicaţii est-⁠europene – beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, a publicat 10 poeţi români contemporani: Aura Christi, Ion Mureşan, Linda Maria Baros, Rodica Draghincescu, Marius Chelaru, Constantin Severin, Niculina Oprea, Elena Liliana Popescu, Peter Sragher, Letiţia Ilea. Traducerile sunt semnate de Erkut Tokman. ...

citește »

Aura Christi din poezie

Lumea începe şi sfârşeşte aici, în poezie, aparent la plural, prin „amestecul straniu de lumi”, dar, de fapt, lumea există într-⁠o răspântie, stă la cotitură, în „răscruce de lumi”, „la intersecţia dintre lumi”, la limita aparenţei: „Cât de străină îţi apare lumea”, „lumea, în care tu nu exişti demult”. Ca de obicei, obişnuinţa o apropie într-⁠un mod iluzoriu: „Lumea nouă ...

citește »

D.R. Popescu şi „vânătoarea de vrăjitoare”

Campania aceasta a est-⁠eticilor a culminat cu o vânătoare de vrăjitoare, stil anii ’50, prin instituţia CNSAS, căreia îi vor cădea victime Nicolae Breban, Cezar Ivănescu, Eugen Uricaru, Ioan Es. Pop, Mihai Botez, Adrian Marino, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Iorgulescu, Petru Romoşan, Ioan Groşan, Lucian Vasiliu ş.a., alături de „odioşii protocronişti” Edgar Papu, Ilie Bădescu, Paul Anghel, Ion Lăncrănjan, Ion ...

citește »

Un roman politic ignorat

Vânătoarea regală, o capodoperă, indiscutabil, îngăduie tocmai această extensie. Fiindcă orice „vânătoare” este, de fapt, o căutare, inclusiv (sau în primul rând) a adevărului. Întâmpinând sărbătoreşte debutul lui Dumitru Radu Popescu (Fuga, ESPLA, 1958), publicat, încă student, la Steaua (unde va fi corector şi, apoi, redactor, după ce, în anul III, abandonase medicina şi unde îşi tipărise, în 1954, prima ...

citește »

Dorin Popescu: Un eres neînţeles – Marin Mincu

Pentru mine, bătălia continuă şi pentru Maestrul Noica, şi pentru Profesorul Mincu. Amândoi m-⁠au învăţat că singurele bătălii oneste se dau în picioare. Că în bătăliile pe care le duci în genunchi eşti a priori învins. Că o bătălie începe şi continuă când toţi ceilalţi o închid. M-⁠au învăţat că a exista în cultură implică a fi generos şi altruist. ...

citește »

Gheorghe Postelnicu: Sultana Voiculescu

Sultana Ion (n. 1850), fiica lui Ion Hogea (1810-⁠1869) şi a Stoianei Ionescu (1808-⁠1887), din Pârsco­vul de Sus, i-⁠a dăruit lui Costache Voicu (1833-⁠1916) cinci copii, doi băieţi, Filipache (1871-⁠1955) şi Vasile (1884-⁠1963) şi trei fete: Maria Ivănescu (1873-⁠1966), Florica Ştefănescu (1876-1968) şi Ana Niculiu (1883-1969). Făcându-⁠se mai mari, copiii umpleau singuri casa înaltă şi cam pătrăţoasă de la capul ...

citește »

O frustrare nevindecată?

Necunoscut, numele Oanei Dugan nu mi-⁠a fost niciodată. L-⁠am întâlnit deseori prin revistele de cultură, dar, fireşte, informaţiile dobândite pe această cale erau lacunare, fragmentare şi nearticulate. Abia când i-⁠am lecturat volumul Expectaţia Nobelului (Editura Axis libri, Galaţi, 2012) am înţeles că autoarea din Galaţi chiar merită să fie creditată ca o publicistă decomplexată, bine conectată la literatura europeană şi ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now