Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

Prizonierii Zeului. „Ce este infinitul?”

E ca şi cum ai înainta undeva, singur de tot, pierdut între lumi, nemaipăsându‑ţi de nici una dintre ele şi, regăsindu‑te într‑un târziu – când târziul se pulverizează şi lasă în trena sa ceva de neînţeles –, te‑ai bucura că exişti. Pur şi simplu, exişti, eşti viu şi totul vine parcă spre tine… O vocaţie puternică te izolează, izolarea constituind ...

citește »

O pereche de aripi

Miracolele există, chiar dacă se vădesc după moarte. Adevărul ni se arată, chiar dacă îl aflăm după moarte. Şi asta se întâmplă pentru că Dumnezeu se roagă, în fiecare zi, la câte unul dintre noi. Chris Simion a reuşit să‑L surprindă, să‑I simtă şi să‑I asculte rugăciunile (În fiecare zi, Dumnezeu se roagă la mine, Editura Trei, Bucureşti). Pentru asta, ...

citește »

Aura Christi şi evenimentele identitare ale devenirii

Proiecţiile auctoriale explorează abisurile fiinţei ce se conjugă cu o seducătoare experienţă livrescă, dialoghează cu marile nume ale literaturii universale (Dostoievski, Nietzsche, Shakespeare, Tolstoi, Hölderlin) şi comunică entuziast cu reuşitele anterioare… Cele două romane ale Aurei Christi, Geniul inimii (Editura Ideea Europeană, 2019) şi Ostrovul învierii (Editura Ideea Europeană, 2019), îmbracă nu doar un conţinut tematic bogat, stimulant, ci şi ...

citește »

Metamorfozele alchimizate

„Atlet al realismului ezoteric şi campion al tristeţilor metafizice, Dan Stanca este cel mai dostoievskian (şi eliadesc) scriitor din peisajul nostru literar”… Romanul lui Dan Stanca, Anii frigului (Humanitas, Bucureşti, 2017), pune în valoare un eclectism estetizant ce are drept fundament sinteza iniţiatică a epidermicului cotidian cu supramundaneitatea. Aparent cele mai insignifiante activităţi camuflează istorii personale pline de sensuri nebănuite. ...

citește »

Sorin Titel și „bucuria temătoare a vieții”

Condamnat la scris, Sorin Titel a trăit pentru literatură. S‑a lăsat „locuit de lumea cea vie” şi s‑a dovedit un suflet candid şi neliniştit. În ultimele sale luni, măcinat de tristeţe şi jenat de boală (cum relatează tatăl său, Iosif Titel, în Clipa i‑a fost prea repede), nu mai scria… Căzut nedrept în uitare, Sorin Titel merită o lectură „de ...

citește »

O conştiinţă poetică hiperlucidă

Despre Spiridon Cassian Maria[1] nu este uşor de scris, căci este o personalitate complexă, pe deplin afirmată în viaţa literară şi culturală de azi, marea critică, mulţi dintre prietenii, colegii de breaslă scriitoricească, de generaţie optzecistă în care a fost încadrat, s‑au tot exprimat (frumos şi bogat) despre operea lui. Deci, ce‑ar mai fi rămas de spus şi nespus? Desigur ...

citește »

Câteva anxietăţi ale începutului de secol XXI

Apărută relativ recent, lucrarea Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House este un proiect interdisciplinar editat de Magdalena Hodalska, Cătălin Ghiţă şi Izabela Dixon, centrat pe o serie de frici şi anxietăţi privite dual – frica în faţa alterităţii şi frica motivată psihologic. Concret, volumul este organizat în două părţi: prima parte a studiul este numită Fear of ...

citește »

Inconturnabilul Vlahuţă

Istoric erudit şi pătimaş colecţionar (şi Vlahuţă era!), dar şi scriitor talentat, înzestrat cu harul formulărilor memorabile şi cu o bogată imaginaţie a ideilor, Mircea Platon izbuteşte în doar câteva pagini să rescrie, călinescian, biografia lui Vlahuţă, făcându‑ne parcă să descoperim pentru prima oară complexitatea operei sale… După splendidul studiu închinat lui Hogaş şi drumeţiilor sale prin munţii Moldovei, pe ...

citește »

Umărul Giocondei

Odată început, drumul se cuvenea, aşadar, urmat şi dus la capăt. Deşi cerul era ca de plumb. Părea că, întinzând mâinile, ai fi în stare să culegi un nor după altul. Cerul se sprijinea de bolta frunţilor… Înainte să se crape de zi, în acel interval şovăitor, când bezna încetează să fie ceea ce este, iar lumina abia învaţă să ...

citește »

Fascinaţia bibliotecii

În raftul memoriei care‑i e dedicat se orânduiesc ori, uneori, se neorânduiesc o mulţime de imagini, mai ales cele din anii studenţiei sau ai senectuţii – pe care i‑aş putea numi şi ai maturităţii târzii, dacă o atare formulare mi s‑ar părea mai liniştitoare – atunci când ne‑am regăsit după un deceniu de depărtare, nu de despărţire, în lumina unei ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now