Din ultimul număr:
Contemporanul » Lecturi – Despre Cărți

Lecturi – Despre Cărți

Sorin Titel și „bucuria temătoare a vieții”

Condamnat la scris, Sorin Titel a trăit pentru literatură. S‑a lăsat „locuit de lumea cea vie” şi s‑a dovedit un suflet candid şi neliniştit. În ultimele sale luni, măcinat de tristeţe şi jenat de boală (cum relatează tatăl său, Iosif Titel, în Clipa i‑a fost prea repede), nu mai scria… Căzut nedrept în uitare, Sorin Titel merită o lectură „de ...

citește »

O conştiinţă poetică hiperlucidă

Despre Spiridon Cassian Maria[1] nu este uşor de scris, căci este o personalitate complexă, pe deplin afirmată în viaţa literară şi culturală de azi, marea critică, mulţi dintre prietenii, colegii de breaslă scriitoricească, de generaţie optzecistă în care a fost încadrat, s‑au tot exprimat (frumos şi bogat) despre operea lui. Deci, ce‑ar mai fi rămas de spus şi nespus? Desigur ...

citește »

Câteva anxietăţi ale începutului de secol XXI

Apărută relativ recent, lucrarea Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House este un proiect interdisciplinar editat de Magdalena Hodalska, Cătălin Ghiţă şi Izabela Dixon, centrat pe o serie de frici şi anxietăţi privite dual – frica în faţa alterităţii şi frica motivată psihologic. Concret, volumul este organizat în două părţi: prima parte a studiul este numită Fear of ...

citește »

Inconturnabilul Vlahuţă

Istoric erudit şi pătimaş colecţionar (şi Vlahuţă era!), dar şi scriitor talentat, înzestrat cu harul formulărilor memorabile şi cu o bogată imaginaţie a ideilor, Mircea Platon izbuteşte în doar câteva pagini să rescrie, călinescian, biografia lui Vlahuţă, făcându‑ne parcă să descoperim pentru prima oară complexitatea operei sale… După splendidul studiu închinat lui Hogaş şi drumeţiilor sale prin munţii Moldovei, pe ...

citește »

Umărul Giocondei

Odată început, drumul se cuvenea, aşadar, urmat şi dus la capăt. Deşi cerul era ca de plumb. Părea că, întinzând mâinile, ai fi în stare să culegi un nor după altul. Cerul se sprijinea de bolta frunţilor… Înainte să se crape de zi, în acel interval şovăitor, când bezna încetează să fie ceea ce este, iar lumina abia învaţă să ...

citește »

Fascinaţia bibliotecii

În raftul memoriei care‑i e dedicat se orânduiesc ori, uneori, se neorânduiesc o mulţime de imagini, mai ales cele din anii studenţiei sau ai senectuţii – pe care i‑aş putea numi şi ai maturităţii târzii, dacă o atare formulare mi s‑ar părea mai liniştitoare – atunci când ne‑am regăsit după un deceniu de depărtare, nu de despărţire, în lumina unei ...

citește »

Pledoarie pentru schimbarea canonului

Cartile Contemporanul

Unii critici şi istorici literari (destul de puţini, însă!) s‑au exprimat în favoarea reîntregirii literaturii române şi împotriva obiceiului de a promova – cu ostentaţie – numai şi numai anumite nume şi anumite cărţi… „Partea trebuie să se întoarcă în întreg, din toate colţurile lumii.” Gelu Ionescu Literatura exilului – nerecunoscută nici postdecembrist, găsind uşa casei închisă. Expatriaţilor li s‑a ...

citește »

Minim Mărturisitorul

Au trecut peste cincizeci de ani de la acea întâmplare, timp în care Minim scrisese cărţi, cultivase şi educase un public larg în spiritul celor crezute de el, întipărite adânc în mintea lui de copil în acea duminică inaugurală. Mulţi îl priveau ca pe un sfânt laic, ca pe un model ireproşabil, ca pe un model irezistibil… Pur şi simplu ...

citește »

Jurnalul literar şi măştile lui Aristarc

„Stăm în turnul de fildeş al artei pure atâta vreme cât patria e în siguranţă… Dispreţuim profund pe scriitorii fără instinct naţional. Nici un mare creator (Dante, Hugo, Eminescu) nu s‑a ruşinat să fie patriot. Fără o Românie independentă nu poate exista literatura română”… În 1936, la chemarea lui G. Ibrăileanu, G. Călinescu revenea după mulţi ani la Iaşi – oraşul ...

citește »

De la notaţie la reverie citadină

Notaţia este evidentă prin transcrierea unor imagini cu caracter fotografic în sintagme scurte puternic vizuale… Pornind de la observaţia că mulţi poeţi români s‑au născut în luna mai (Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Aurel Gurghianu, George Uscătescu, George Stanca, Emil Isac, Ion Caraion, Victor Felea, Florin Iaru, pentru a‑i numi pe cei mai cunoscuţi), nu am greşi dacă am decreta‑o, într‑un ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now