Contemporanul » Cărți primite la redacție

Cărți primite la redacție

Mandatul preşedintelui

Din 1687, după editarea în latină a Analectelor, China a început să fie cunoscută nu numai prin mătase, porţelan şi ceai, dar şi prin această doctrină, gândirea confucianistă atribuindu‑se fiecărui chinez… Liderul perfect a fost imaginat şi de Confucius (551 – 479 î.Hr.). Arta guvernării, după doctrina morală confucianistă, include teze precum: 仁ren – omenie (preocuparea fundamentală, cea mai înaltă ...

citește »

Contururi, obiecte & goluri

Al patruzecilea volum de versuri al unui scriitor care a renunţat la arhitectură pentru a se exprima liber profesionist în literatură nu poate trece oricum cu vederea, chiar dacă discursiv volumul nu există o variaţie semnificativă în raport cu cele recente. Dar tocmai această condensare/ esenţializare şi menţinere în mainstream‑ul discursului poetic propriu al ultimilor ani, fără diluare, fără alunecări ...

citește »

Cifra de control din codul numeric personal

Codul numeric personal nu se schimbă, exprimând identitatea în interacţiune, în trecere şi recuperare de sine, mereu mai complexă, mereu raportându‑se la cele câteva elemente de cod înscris în actul său de identitate de poet… Lucian Vasiliu este un poet inconfundabil, cu o dicţiune amestecând registrele literare, jonglând, aşadar, cu tonalităţile, cu accentele, cu elementele de ordin prozodic care nu ...

citește »

„Teroarea istoriei” şi farmecul Istoriilor

Masele, moderne, se retrag în divertisment. „Evadează” din istorie stând locului şi închizându‑şi mintea într‑o cutie electrică… În faţa tăvălugului istoriei, a lipsei de sens aşternute peste noi de betoniera istoriei trasate de determinisme şi minorităţi active care scapă ochiului sau controlului nostru, comunităţile umane s‑au retras fie în mit, adică în timpul ciclic/an‑istoric, fie în timpul liturgic al restaurării ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now