Revista Contemporanul nr. 12 / Decembrie 2019

Revista Contemporanul nr. 12 / Decembrie 2019 Editorial Nicolae Breban ● Realii sau falşii rataţi / 3 Acest secol, îmi pare, dacă‑mi permiteţi, ca o felie enormă de existenţă plenară, istorică, evenimenţială, uriaşă, greu de cuprins între anumite limite, ca orice manifestare ce depăşeşte stricta, elementara normalitate O carte‑eveniment Mirel Taloş, Undeva în Transilvania, Editura RAO, 2019 Marian Victor Buciu ...

citește »

Realii sau falşii rataţi

Acest secol, îmi pare, dacă‑mi permiteţi, ca o felie enormă de existenţă plenară, istorică, evenimenţială, uriaşă, greu de cuprins între anumite limite, ca orice manifestare ce depăşeşte stricta, elementara normalitate… Vorbind de realii sau falşii rataţi, cei ce afirmă că Timpul nu se potrivea cu cea ce ei aspirau să „producă”, să „afirme”, într‑o disciplină sau alta, esenţiale de bună ...

citește »

Romanul strict referenţial

Romanul în care prevalează documentul, păstrător al memoriei tragice, care nu rescrie ficţional istoria, după aproape opt decenii, îi admite ultimul cuvânt… În intenţie, cartea lui Mirel Taloş, Undeva, în Transilvania, este un anume tip de roman‑document. Scrierea este documentată de biblioteci, arhive şi de mărturiile protagoniştilor, azi, cu o excepţie, dispăruţi. Oarecum autobiografică, prin memoria de neam (rudenie) şi ...

citește »

Cultură şi tămăduire

Cultura e, cu alte cuvinte, şi metodă, şi rezultat. E un mod de a structura, de a da sens, de a pune pe picioare. Adică de a verticaliza, de a ajuta ţărâna, fie ea şi dintr‑un om sau comunitate, să se înalţe, să rodească, să ridice capul spre cer… A tămădui înseamnă a pune pe picioare. Cultura e, conform unuia ...

citește »

Despre iubirea de Dumnezeu

Acceptând că „începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu” (arche sophias phobos theou) şi, mai ales, dispariţia din zilele noastre a oamenilor cu „frica lui Dumnezeu”, am fost adesea tentat să vorbesc mai ales despre frică decât despre iubire… Fiind rugat de către o Mare Doamnă să scriu ceva despre filosofia lui Nae Ionescu şi despre influenţa ei asupra urmaşilor săi ...

citește »

Dezvelirea Plăcii Centenare

După străduinţe, aşteptări şi insistenţe – cum se tot întâmplă când este vorba de aprobări din partea administraţiei locale –, Placa memorială centenară, întru dreapta pomenire a celor 120 scriitori români combatanţi pe front în al Doilea Război Balcanic, 1913, şi apoi din Marele Război al Intregirii, 1916‑1918, care ne‑a adus Marea Unire – o placă de marmoră albă pe ...

citește »

„Aunt Jane, spinster” (II)

Secţiunea finală a volumului, foarte consistentă, are drept scop ilustrarea universalismului cinematografic şi internautic de care se bucură, azi, personalitatea şi opera lui Jane Austen… Reluăm recenzarea volumului colectiv Jane Austen, glose, înţelesuri, interpretări, apărut sub egida Editurii Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj‑Napoca în 2019 în coordonarea profesoarei clujene Mihaela Mudure, printr‑un aspect de fond, de ordin socio‑cultural, fără ...

citește »

Etnologie şi literatură

Prim‑planul este ocupat de repertoriul lirico‑epic tradiţional al satului Agrieş, care îi prilejuieşte autorului o nouă vizită în zona spirituală a Ţibleşului, în perimetrul unei lucrări în care discursul ştiinţific e dublat de o certă receptivitate artistică… Demonstraţie rafinată a complementarităţii dintre etnologie şi literatură, Între etnologie şi literatură (2009 – 20019: un deceniu de publicaţii culturale, la Bistriţa şi ...

citește »

Prizonierii Zeului. Jidovul izgonit din Cetate

E o lume ce respiră în razele dogoritoare ale unor adevăruri ultime, care exclud cu desăvârşire cele două noţiuni, parcă arse în magma veşniciei, spre care se întorc aleşii damnaţi să vadă – dincolo de suprafeţe – Povestea. Mai exact, să vadă, să descrie şi să murmure Povestea. Bolborosind, ca Pitia, oracolul din Delphi, din vârful buzelor… Oare pacea o ...

citește »

Contemporanul. Ideea europeană azi (IV)

La 30 de ani de viaţă, adăugată la avatarurile Contemporanului de 138 de ani şi Ideii europene de 100 de ani, revista la care scriu de un sfert de secol este, mai nou, cea mai apropiată de Academia Română, prin problematică şi unii dintre colaboratori, o revistă vie… Contemporanul. Ideea europeană se apropie de aniversarea de 30 de ani. Fondată ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now