Din ultimul număr:
Contemporanul » pagina 3

Din nou Baba

Vorbeam în numărul trecut despre o megatrecere a 60 de tablouri semnate Corneliu Baba prin 6 oraşe chinezeşti, pe parcursul unui an calendaristic, Noiembrie 2018 – Octombrie 2019. Nu numai organizarea acestui eveniment se cuvine evidenţiată. Vreau să spun că partea chineză a preluat cheltuielile, deloc de neglijat. Mai mult, este atât de importantă pentru noi, românii, prezenţa permanentă a ...

citește »

Putere şi lumină

Mi s‑a întâmplat să mă opresc, din suita de chipuri, mereu pe alt portret: Preotul cu capul descoperit, cu crucea înălţată deasupra frunţii; scriind/ citind; cu mănunchiul de busuioc ridicat… „Sfântului îi este dat să fiinţeze, mereu, pe trepte suitoare, ca să reverse în jurul său lumina cea adevărată”. Petru Ursache, Istorie, genocid, etnocid Părintele Justin Pârvu împlineşte, în 10 ...

citește »

Din nou despre Caragiale

Imaginaţia romancierului se combină uneori cu glosa exegetului, ca în acest ingenios joc de metafore – şotronul şi jocul de şah – folosite pentru a plasticiza comparaţia dintre seducătoarea cu experienţă şi nimfeta care se iniţiază erotic… Uvertura Războiului Civil din Anglia secolului al şaptesprezecelea, ne spunea profesorul de istorie a Angliei la curs, exemplifică elocvent deosebirea dintre acest popor ...

citește »

Sorin Titel și „bucuria temătoare a vieții”

Condamnat la scris, Sorin Titel a trăit pentru literatură. S‑a lăsat „locuit de lumea cea vie” şi s‑a dovedit un suflet candid şi neliniştit. În ultimele sale luni, măcinat de tristeţe şi jenat de boală (cum relatează tatăl său, Iosif Titel, în Clipa i‑a fost prea repede), nu mai scria… Căzut nedrept în uitare, Sorin Titel merită o lectură „de ...

citește »

O conştiinţă poetică hiperlucidă

Despre Spiridon Cassian Maria[1] nu este uşor de scris, căci este o personalitate complexă, pe deplin afirmată în viaţa literară şi culturală de azi, marea critică, mulţi dintre prietenii, colegii de breaslă scriitoricească, de generaţie optzecistă în care a fost încadrat, s‑au tot exprimat (frumos şi bogat) despre operea lui. Deci, ce‑ar mai fi rămas de spus şi nespus? Desigur ...

citește »

Rediviva din Milano la Congresul Ecumenic Internaţional de la Mânăstirea Bose

Cartile Contemporanul

Editura românească Rediviva din Milano – Centrul Cultural Italo‑Român – a participat cu un stand de carte la Congresul Ecumenic Internaţional de Spiritualitate Ortodoxă organizat de Mânăstirea Bose din Italia. Între cărţile care se vor regăsi la standul pregătit pentru cei peste 300 de participanţi din toată lumea au fost şi unele dintre publicaţiile Editurii Rediviva, dedicate represiunii religioase din ...

citește »

Vârstele literaturii unui premiat Nobel

Având în bibliotecă, într-o poetică traducere, o culegere din Cronica Şahilor (trad. George Dan) am putut să citesc direct fragmentul care cântă povestea persană a lui Rostam şi a fiului său, Sohrab, pe care îl ucide fără să ştie că-i este fiu… Arabescul narativ debutează cu un discurs pe cât de ciudat pe atât de original. Un maestru miniaturist ucis, ...

citește »

Câteva anxietăţi ale începutului de secol XXI

Apărută relativ recent, lucrarea Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House este un proiect interdisciplinar editat de Magdalena Hodalska, Cătălin Ghiţă şi Izabela Dixon, centrat pe o serie de frici şi anxietăţi privite dual – frica în faţa alterităţii şi frica motivată psihologic. Concret, volumul este organizat în două părţi: prima parte a studiul este numită Fear of ...

citește »

Eminescu peste timp

Elena Condrei: În timpul lucrărilor de restaurare de la Casa Memorială de la Ipoteşti, sub camera în care dormea copilul Mihail, s‑a descoperit o vatră dacică de peste 1800 de ani. Energia acestei culturi dacice s‑a statornicit în conştiinţa poporului daco‑român. În ce măsură a influenţat această energie ancestrală evoluţia ulterioară a devenirii eminesciene? Theodor Codreanu: Invocarea substratului dacic încă ...

citește »

Inconturnabilul Vlahuţă

Istoric erudit şi pătimaş colecţionar (şi Vlahuţă era!), dar şi scriitor talentat, înzestrat cu harul formulărilor memorabile şi cu o bogată imaginaţie a ideilor, Mircea Platon izbuteşte în doar câteva pagini să rescrie, călinescian, biografia lui Vlahuţă, făcându‑ne parcă să descoperim pentru prima oară complexitatea operei sale… După splendidul studiu închinat lui Hogaş şi drumeţiilor sale prin munţii Moldovei, pe ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now