Contemporanul » pagina 3

Articole din

„Albastrul de Europa Răsăriteană” şi literatura română

De‑a lungul vremii, literatura română este privită la chinezi ca o importantă parte constitutivă a literaturilor naţiunilor din Europa Răsăriteană şi nu numai. Ideea de „literatura Europei Răsăritene” a apărut, de fapt, încă de pe la începutul secolului al XX‑lea, odată cu primele încercări pentru crearea unei literaturi chineze noi, moderne, ale mai multor scriitori cu reprezentantul lor de frunte ...

citește »

Revanşa lui Marx. Identitatea de idei între marxism şi corectitudinea politică. Denunţarea religiei

Nici liberalismul şi nici conservatorismul nu vor putea opri în viitor infuzarea societăţilor occidentale cu marxism. Unul din domeniile în care contagiunea marxistă se va afirma fără drept de apel este religia. Dacă modernismul a propus laicizarea (înţeleasă ca eliminarea religiei din societate), separarea bisericii de stat (eliminarea Bisericii din instituţii) şi secularizarea (naţionalizarea averilor instituţiilor religioase), fără a apela ...

citește »

Antoni Clapés

ANTONI CLAPÉS i FLAQUÉ (9 iulie, 1948, Sabadell) scrie poezie şi texte despre poezie din 1964. Îşi consideră propria operă ca un lung poem, ca o meditaţie asupra fiinţei şi a devenirii, cu un interes clar asupra aspectelor legate de scris, limbaj, timp, memorie, tăcere şi, în mod special, lumină, atât ca un concept fizic, cât şi metafizic. A publicat ...

citește »

Poduri din hârtie

Numele tău, peste nimb şi între ţărmuri îndepărtate, fie Poezie. Când un poet şi traducător de talia lui Hellmut Seiler creează, la modul livresc, o punte între poeţi şi cititori, se naşte astfel un amplu poem universal pe nume Schwebebrücken aus Papier. Anthologie rumänischer Lyrik der Gegenwart. Acesta este titlul Antologiei de poezie românească din perioada contemporană, antologie care înregistrează ...

citește »

Profile muzeale în Bucureşti

În Bucureşti, cele mai numeroase sunt muzeele de artă, 11 la număr (PMB 3 şi alte 2 în aşteptare, şi anume Pinacoteca Bucureşti şi Muzeul Ghe. Tattarescu). La acelaşi nivel sunt muzeele memoriale, tot în număr de 10 (PMB deţine 7 dintre ele). Apoi avem astfel: Muzee de istorie: 4 (PMB 1); Muzee de etnografie: 4 (PMB 1); Muzee de ...

citește »

„Fiecare experienţă te formează”

Sorana Mănăilescu: Maestre Gabriel Bebeşelea, faceţi parte dintr‑o generaţie de dirijori români aplaudaţi în fruntea celor mai mari orchestre ale lumii. Credeţi în importanţa unei tradiţii comune, în ciuda faptului că dumneavoastră, de exemplu, sunteţi o creaţie a Universităţii de Muzică din Viena şi a stagiului la Royal Concertgebouw, unde i‑aţi cunoscut pe Mariss Jansons, Bernard Haitink ş.a.? Gabriel Bebeşelea: ...

citește »

Contexte eminesciene

Este puţin probabil ca interesul lui Enescu pentru poemul Strigoii, publicat de Eminescu în 1876, să fi fost motivat de celebritatea poetului, deoarece, în ciuda valorii sale, poemul ocupa un loc modest în percepţia criticii, acela de emulaţie a baladei Lenore de Bürger sau de reverenţă romantică înspre imaginarul folcloric. Adevărul este că, în ultimul pătrar al secolului al XIX‑lea, ...

citește »

O aventură imagologică

O recentă apariţie editorială dedicată Chişinăului (Morile timpului, Editura Prut Internaţional, 2020), aparţinând Alionei Grati, ca proiect universitar privind „promovarea oraşelor”, nu este doar un eseu de imagologie literară, ci şi un ambiţios pariu al autoarei, cum ne informează din start. Fireşte, din unghiul mitopoeticii, pornind de la premisa că acel biet târguşor de pe malurile Bâcului, cu „o mulţime ...

citește »

Zborul înalt al amintirii

„Când sufletul plânge, numai Dumnezeu aude. Când inima plânge, timpul se opreşte.” Shema Israel Semnul unei creaţii, profilul unui creator este slujit întotdeauna şi de muzica tăcerii, care îmbracă clipele într‑o eternitate de vis. Arta regiei a fost şi este un tratat mesianic ce cuprinde într‑o identitate specifică întreaga ambiguitate a existenţei. Radu Penciulescu, cel care a construit şcoala modernă ...

citește »

Metafora una zice şi alta vrea să spună

Metafora este cea mai scurtă cale de la cunoscut la necunoscut. Metafora sau alegoria una zice şi alta vrea să spună. Religiile folosesc adesea metafore şi alegorii sau parabole ca imagini ale unor realităţi abstracte, mai greu de explicat altfel. Mulţi psihologi şi teoreticieni, care au studiat în mod ştiinţific religiile, au ajuns la concluzia că unii oameni pot să ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest