Contemporanul » Modele » Iulian Boldea: În orizontul transdisciplinarităţii

Iulian Boldea: În orizontul transdisciplinarităţii

Terţul-⁠sacru rezistă înţelegerii noastre. El dobândeşte statutul de Realitate cu aceeaşi îndreptăţire ca şi nivelurile Realităţii, fără a constitui totuşi un nivel nou de Realitate, fiindcă scapă oricărei ştiinţe.

Specialist în teoria particulelor elementare, autor al unor cărţi foarte apreciate şi al unui număr impresionant de articole publicate în reviste internaţionale prestigioase, Basarab Nicolescu este cunoscut mai ales prin impunerea şi promovarea conceptului de transdisciplinaritate, concept cu relief amplu şi, totodată, cu articulaţii, nervuri epistemologice şi prelungiri în diverse domenii ale cunoaşterii umane. Transdisciplinaritatea este, în concepţia lui Basarab Nicolescu, o dovadă vie a necesităţii reînnoirii instrumentelor metodologice şi gnoseologice ale fiinţei umane, o expresie a conjuncţiei între emoţia lirică şi ştiinţă, un argument al concilierii între spiritualitate şi raţionalitate, între afectivitate şi intelect, pentru o mai bună reaşezare a fundamentelor cunoaşterii lumii.De altfel, pentru Basarab Nicolescu, realitatea trebuie să fie percepută sub auspiciile unui concept integrator, în măsura în care lumea, în fenomenalitatea ei, reuneşte, într-⁠un întreg armonios, interioritatea şi exterioritatea, emoţia şi obiectul: „În terminologia transdisciplinară, cuvântul «lume» semnifică simultan universul interior al omului, universul său exterior şi interacţiunea între aceste două universuri”.

Ce este, însă, transdisciplinaritatea, în viziunea lui Basarab Nicolescu? Într-⁠un fragment de interviu, regăsim esenţa viziunii transdisciplinare asupra realului, care depăşeşte limitările diferitelor discipline ale cunoaşterii, pentru a sugera necesitatea imperioasă a regăsirii esenţialităţii universului, printr-⁠o viziune gnoseologică unitară, armonioasă şi convergentă: „Aşa cum indică prefixul latin din nume, trans-⁠ înseamnă ceea ce este între, ceea ce străbate diversele discipline şi ceea ce este dincolo de orice disciplină. Ce poate fi dincolo de orice disciplină? Care este locul care se află dincolo de aceste compartimentări ce au fost inventate (şi foarte bine că au fost inventate) cu ocazia fondării primelor universităţi, în jurul secolului XII? Ele n-⁠au existat întotdeauna. Datorită acumulării fără precedent a cunoştinţelor în discipline a fost posibil să se formuleze din nou ideea constantă în conştiinţa umană – aceea a unităţii cunoaşterii. Transdisciplinaritatea este un răspuns la dorinţa eternă a omului de unitate a cunoaşterii”.

În viziunea lui Basarab Nicolescu, transdisciplinaritatea este o metodologie ce reuneşte diversitatea domeniilor cunoaşterii, fiinţa umană regăsindu-⁠se pe sine, dincolo de orice compartimentări şi blocaje ale disciplinelor ştiinţifice, în esenţa sa, în relaţia sa permanentă şi fascinantă cu lumea. Subiectul şi obiectul îşi asumă, astfel, un contur complementar, sintetic, o vocaţie a plenitudinii, printr-⁠un fel de „re-⁠încântare a lumii” ce presupune regăsirea unităţii primordiale a cunoaşterii, capabilă să capteze multitudini de paliere de realitate ale subiectului şi obiectului, aflate în relaţii de complementaritate şi de dialog. Cunoaşterea este, astfel, în mod simultan, interioară şi exterioară, ea cumulând asimilarea realităţii exterioare cu imersiunea în arhitectura paradoxală a sinelui. Pe de altă parte, fenomenul globalizării, pe care îl parcurgem în acest moment, conduce la o fragmentare fără precedent a cunoaşterii umane, în peste opt mii de discipline academice, generându-⁠se, astfel, o criză gnoseologică mondializată.

Un rol fundamental în gândirea lui Basarab Nicolescu îl ocupă conceptul terţului inclus, prin intermediul căruia gândirea, care oglindeşte lumea, este, la rândul ei, reflectată în propriile sale articulaţii ontologice: „Pentru ca în actul privirii ceea ce privesc să mă privească e nevoie de un terţ. În lipsa acestui terţ totul e separat”. Terţul inclus e cel care unifică, stabileşte conexiuni, instaurează comuniunea între subiect şi obiect, transgresând logica binară, depăşind dinamica exteriorităţii şi conferind o forţă nouă, legitimă unei instanţe a obiectivării sinelui. În acest fel, terţul inclus are un rol unificator şi integrator, generând o mişcare de convergenţă a diverselor niveluri de realitate şi aprofundând, în acelaşi timp, percepţia asupra fenomenalităţii lumii. Terţul inclus acţionează, cu alte cuvinte, ca o oglindire a lumii în adâncul ei, valorificând potenţialităţile gnoseologice ale intervalului, într-⁠un spaţiu de intermediere şi confluenţă, în care aparenţa şi esenţa, vizibilul şi invizibilul, absenţa şi prezenţa, raţionalul şi iraţionalul se întrepătrund şi îşi răspund („La prima vedere, dacă Subiectul şi Obiectul sunt considerate separat, avem impresia că terţul acţionează într-⁠o zonă de non-⁠rezistenţă, de transparenţă absolută în raport cu experienţele, reprezentările, descrierile, imaginile noastre”).

Fără îndoială că raţionalismul transdisciplinar nu exclude relativismul, conceptele ştiinţei fiind depăşite de principiile unei logici terţiare, ce oferă posibilitatea de a rezolva contradicţiile, aporiile, paradoxurile tehnologiei şi ale civilizaţiei contemporane, fapt subliniat cu claritate de Basarab Nicolescu: „Pentru mine, sursa barbariei moderne nu este ştiinţa, ci proliferarea anarhică a tehnologiei şi prezenţa covârşitoare a gândirii binare, a lui «da» sau «nu»”.

Există, în mod cert, o însuşire a acelei „teoreme poetice” la care se referă Basarab Nicolescu, prin care se revelează ascunsul realului, favorizând existenţa unei percepţii privilegiate care „metamorfozează transparenţa în rezistenţă absolută. Cel care operează această mutaţie între non-⁠rezistenţă şi rezistenţă absolută este acordul între nivelurile Realităţii şi nivelurile percepţiei. Terţul-⁠sacru rezistă înţelegerii noastre. El dobândeşte statutul de Realitate cu aceeaşi îndreptăţire ca şi nivelurile Realităţii, fără a constitui totuşi un nivel nou de Realitate, fiindcă scapă oricărei ştiinţe”.

Obiectivul prioritar pe care şi-⁠l asumă transdisciplinaritatea, în viziunea lui Basarab Nicolescu, este tocmai recuperarea dialogului dintre diferitele discipline ştiinţifice, stabilind punţi, căi de acces, modalităţi de comunicare între ştiinţe, culturi, religii, într-⁠un spaţiu al convergenţei spirituale şi al remodelării integratoare a cunoaşterii lumii.

Referinţe critice:
Boldea, Iulian, Transdisciplinaritate şi interculturalitate în revista „Vatra”, nr. 6-⁠7, 2013
Boldea, Iulian (coord.), Transdisciplinaritate cu Basarab Nicolescu. Dosar tematic, în revista „Vatra”, nr. 6-⁠7, 2013
Foucault, Michel, Arheologia cunoaşterii, Bucuresti, Editura Univers, 1999
Nicolescu, Basarab, Noi, particula şi lumea, Traducere de Vasile Sporici, Editura Polirom, Iaşi, 2002, Ediţia a II-⁠a Editura Junimea, Iaşi, 2007
Nicolescu, Basarab; Camus, Michel, Rădăcinile libertăţii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2004
Nicolescu, Basarab, Teoreme poetice, Traducere de L.M. Arcade, Prefaţă de Michel Camus, Editura Cartea Românească, 1996, Ediţia a II-⁠a Editura Junimea, Iaşi, 2007, Théorèmes poétiques/ Teoreme poetice, ediţie bilingvă bibliofilă, tiraj 50 de exemplare, Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, 2009, viziune grafică şi 13 ilustraţii de Mircia Dumitrescu
Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, traducere de Horia Mihail Vasilescu, Editura Polirom, 1999

Articolele din numărul curent le găsiți aici (Click)

0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?


+
=


Verify Human or Spambot ?

Despre Iulian Boldea

Iulian Boldea s-a nascut la 2 martie 1963, in orasul Ludus, judetul Mures. A absolvit Liceul teoretic „Al. Papiu-Ilarian” si Facultatea de Filologie din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Debut absolut in anul 1983. Intre anii 1985-1989 a fost redactor [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile Contemporanul.ro: Contemporanul.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*

Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now