Contemporanul » Lecturi - Despre Cărți » Când Cehov îl strigă pe Shakespeare…

Când Cehov îl strigă pe Shakespeare…

Cu Marginalii lui Cehov, Călin Ciobotari păşea cu siguranţă de învingător, fără trac ori falsă umilinţă, în ringul nărăviţilor cititori şi interpreţi ai dramaturgului rus. Se întâmpla în 2015, când tânărul teatrolog, dramaturg şi poet scotea de sub povara unor prejudecăţi critice personajele de plan secund din piesele lui Anton Pavlovici şi cerceta cu meşteşug de hermeneut o lume neîndeajuns vizitată (cum se spune astăzi) de specialişti. Cărţile lui George Banu despre Cehov‑dramaturg – şi nu numai – i‑au fost repere sigure în tipul acesta de exegeză, arhiinformată, riguros supravegheată în ordinea judecăţilor, impecabil scrisă, aşezată la jumătatea drumului dintre partea discursului aplicat pe text şi spectacolele mari, văzute şi discutate în fibra lor originală.

Ultima carte a lui Călin Ciobotari, De la Shakespeare la Cehov. Hamlet în livada de vişini (Editura Junimea, Iaşi, 2018), fructifică inteligent câştigul de ingeniozitate – şi talent – al primei cărţi dedicate teatrului cehovian. De astă dată, autorul avansează o investigaţie de tip comparativist, riscantă, îndrăzneaţă, ingenios‑speculativă, uimitoare în multe puncte, care desferecă secvenţe celebre din textele‑matcă şi aruncă asupra lor lumini neaşteptate. În general, comparativismul prin tehnica de lucru probată ,,este un teren ameninţat de uscăciune în inventarierea de motive şi situaţii comune ori asemănătoare, menită să ilustreze avantajele sursei de împrumuturi şi mai puţin ingeniozitatea prinderii în noua ţesătură”. În inferioritate numerică se arată studiile care să ţină treze până la capăt atenţia şi curiozitatea cititorilor.

Când „obiectele” de cercetat, în raporturile lor intime, sunt cele două texte sacrosancte ale dramaturgiei universale, riscurile pe care şi le asumă autorul cercetării cresc considerabil. Sunt destule trimiteri la Hamlet, frecventat de Cehov nu o dată, încă din adolescenţă, însă trimiterile de acest gen în scrierile cuminţi se limitează la citările directe din Shakespeare în cuprinsul Livezii de vişini. Călin Ciobotari invocă efectul de Shakespeare în contemplarea Livezii lui Cehov, iar suprapunerea celor două piese vădeşte, pentru cercetător, urmele unor miraculoase întâlniri între doi creatori de geniu care au văzut (văd) lumea într‑un chip asemănător: „operele geniale se întâlnesc”, exclamă cu temei autorul cărţii. Fireşte, pentru ca cercetarea să fie cercetare autentic comparativistă, este nevoie de rigoare, de atenţie la fiece amănunt, căutându‑l pe cel revelator, purtător de sens. Aici, hermeneutul nu se putea lipsi de uneltele filologului: pentru a scruta textele în profunzimea lor, apelează la cele mai bune traduceri şi la secvenţele din originalul englez şi rus, confruntate cu exegeza editorilor de prima mână. Convins de avantajele examenului spectacologic, aşa cum fusese acesta pus la lucru în redactarea primei cărţi, Călin Ciobotari a apelat la sprijinul reprezentaţiilor. Dacă, prin forţa lucrurilor, autorul cărţii a văzut puţine spectacole memorabile cu Hamlet şi cu Livada, ele nu răsar în calea iubitorului de teatru după dorinţa acestuia; informaţia în materia de reprezentaţii văzute şi‑a completat‑o apelând la înregistrări.

Nouă şi pe deplin profitabilă este în noua carte partea de fantazare. Tânărului teatrolog îi sare în ajutor voluptatea interpretărilor de poet‑comentator, la marginea poeziei, brodând pe seama extratextelor („Ce‑ar fi dacă?”). De unde şi suma de micropoeme, exerciţii imaginative, din care regizori sensibili la noutate ar putea scoate scenarii de spectacole ingenioase. Dar discursurile riguros exegetic şi poematic ar rămâne promisiuni fără finalizare, de n‑ar fi talentul care asigură textului o frazare armonioasă, atrăgătoare prin arta punerii alături a cuvintelor potrivite. Expresivitatea globală a textului se bizuie pe articularea sintagmelor în volute inspirate şi convingătoare prin patosul rostirii. Mai an, comentând ultima carte a lui Alexa Visarion, Nostalgia valorii (Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2018), Călin Ciobotari dădea o zicere memorabilă, care i se potriveşte – mănuşă – şi Domniei sale: „Alexa Visarion este un excelent stilist. Degeaba ai idei formidabile, dacă nu deţii un condei capabil să le exprime, relaţia lui Alexa Visarion cu limba română este una privilegiată. Scriitorul Alexa simte pulsul lăuntric al cuvintelor, simte ritmurile lor, ştie exact ce epitete să folosească pentru a descrie concis, precis şi plastic”. Călin Ciobotari reuşeşte, pe terenul dedicat comparativismului, o performanţă mai greu de atins: el împacă eseul cu exegeza de factură clasică, titlurile fiind grăitoare pentru gama de cuprindere a motivelor, situaţiilor, personajelor vizate. Citez câteva. „Sleeping in may orchard. Livezile lui Shakespeare şi Cehov; Nocturnul, somnul şi absenţa lui; De la Gertrude la Liubov. Sentimentul inadecvării la real; Mănăstirile lui Shakespeare, mănăstirile lui Cehov, Vişini şi cimitire; Flautul lui Hamlet, orchestra evreiască şi sunetul de coardă care se rupe.”

Remarcabile, prin ascuţimea observaţiilor şi îndreptăţirea lor, şi originale în adevăratul înţeles al cuvântului sunt cele conţinute în capitolul rezervat analizei stilistice.

Concluziile pe marginea punctuaţiei exclamativ‑interogative De la „Cine‑i acolo?” la „Cât să fie ceasul?” Întrebare şi îndoială… sunt memorabile şi prin poematizarea aforistică: „Întrebările lui Hamlet desenează munţi ai umanului, cu povârnişuri abrupte şi culmi pierdute prin nori; întrebările lui Cehov şi ale personajelor sale exploatează denivelările mărunte ale cotidianului. Efectul însă este similar: o meditaţie neliniştitoare asupra omului şi slăbiciunilor sale”.

Călin Ciobotari se ambiţionează să dea târcoale marilor întrebări, când marile texte intră într‑dialog cu fire nu tocmai uşor de descurcat. Într‑o carte de citit, dintre cele care rămân.

Sorina Bălănescu

0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?


+
=


Verify Human or Spambot ?

Despre Conte

Revista Contemporanul, înființată în 1981, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile Contemporanul.ro: Contemporanul.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*

Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now