Lecturi - Despre Cărți

Bref: 10 poeţi români publicaţi în Turcia

În numărul 70 din septembrie/ octombrie 2014, prestigioasa revistă literară turcească Yasakmeyve, care – alături de mai multe publicaţii est-⁠europene – beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, a publicRevista-Turcia-nr-70at 10 poeţi români contemporani: Aura Christi, Ion Mureşan, Linda Maria Baros, Rodica Draghincescu, Marius Chelaru, Constantin Severin, Niculina Oprea, Elena Liliana Popescu, Peter Sragher, Letiţia Ilea. Traducerile sunt semnate de Erkut Tokman.

În dosarul dedicat poeziei române contemporane de revista Yasakmeyve au fost incluse succinte interviuri cu fiecare dintre invitaţi, referitoare la poezia românească de azi. În exclusivitate pentru revista Yasakmeyve Ion Mureşan afirmă despre poezia română că „în România se scrie foarte multă poezie şi diversă. Din păcate, revistele care publică poezie sunt puţine şi au greutăţi financiare. Aş aminti două reviste dedicate exclusiv poeziei şi problemelor ei: Poesis şi Poesis International, care apar la Satu-⁠Mare. Însă poeţii publică cărţi de poezie, chiar înainte de a publica în reviste. Din păcate circulaţia cărţilor este foarte deficitară. Librăriile preferă cărţile de proză, care se vând mai bine. Două, consider eu, sunt caracteristicile poeziei generaţiei 2000, ultima generaţie poetică: autobiografismul, adică poeţii relatează experienţele vieţii lor cotidiene şi renunţarea la metaforă în favoarea unui stil direct, adeseori şocant”. Aura Christi se referă la rădăcinile poeziei române: „Poezia română actuală îşi trage rădăcinile dintr-⁠o mare tradiţie, capul de serie al poeţilor canonici fiind, indiscutabil, Mihail Eminescu, poetul trecut în repetate rânduri prin furcile caudine ale contestaţiilor – inclusiv după Revoluţia din 1989 – şi ieşit învingător de fiecare dată. În vecinătatea poetului naţional al românilor îşi află locul Lucian Blaga, George Bacovia, Tudor Arghezi, Ion Barbu, urmaţi – în perioada postbelică – de Nichita Stănescu, Leonid Dimov, Cezar Baltag, Marin Sorescu, Ştefan Aug. Doinaş, Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu şi alţi poeţi a căror operă ar onora oricare dintre literaturile majore ale lumii”. Pentru ca, într-⁠un târziu, să constate faptul că „de când există lumea, poeţii văd dincolo de aparenţe, văd lucrurile incomode, citesc în cartea universului şi a lumii – aşa cum copilul deşertului, Iosif, citea în pietre şi stele –, ca şi când n-⁠ar fi de aici, ca şi când dramele ar face parte din destinul lor şi-⁠ar fi aerul respirat de ei, un aer blestemat clipă de clipă, dar, în absenţa lui, teamă mi-⁠e că blestemele ar slobozi rădăcini mai mari şi mai puternice. Bântuiţi de nenorociri şi neatinşi în esenţă – ca evreii lumii acesteia, da, ca evreii –, poeţii par a trece printre noi ca nişte copii sublimi, ciopliţi din coasta biblicului Iov, cel prea încercatp-2-erkut şi iubit de Dumnezeul Vechiului Testament. Nu spunea, oare, nevrotica Marina Ţvetaieva, în tragicul Poem al Sfârşitului, că «toţi poeţii sunt jidovi»? Căci aidoma evreilor care se închină Dumnezeului lor neiertător şi neverosimil de viu, poeţii sunt un popor de singuratici, care, uimitor, rezistă. Întrebarea este prin ce miracol?”

Poetul Erkut Tokman a locuit patru ani în Bucureşti, făcând o pasiune pentru literatura română şi devenind un promotor activ al culturii române clasice şi contemporane, care a dăruit culturii universale nume ca, bunăoară, Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Emil Cioran, Panait Istrati, Tristan Tzara ş.a. Susţinută de Academia Internaţională de Traducere din Turcia, Yasakmeyve este o revistă dedicată exclusiv poeziei, condusă de Enver Ercan. Revistele Yasakmeyve şi Contemparonul s-⁠au pus de acord asupra unei colaborări ce vizează traducerea şi editarea unor titluri de referinţă, apărute în spaţiul celor două culturi, precum şi organizarea unor evenimente de anvergură în Turcia şi România.

http://hizliresim.com/V2GJAy

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button