Eseu - Publicistică

Cultura acasă

În fluxul istoriei omenirea a fost zdruncinată ciclic de molime şi calamităţi multiple, unele naturale, altele (războaiele) provocate de ea însăşi, fiindu‑i sortit să trăiască scenarii apocaliptice, în care spectrul morţii a însoţit‑o de‑a lungul secolelor sub diverse înfăţişări. Epidemiile de ciumă, holeră, malarie, lepră, gripă spaniolă, asiatică etc., ca să mă refer la cele de care nu noi suntem responsabili, au decimat masiv populaţii din multe zone ale planetei şi implicit ale bătrânului continent european.

Dar după fiecare catastrofă, mulţumind divinităţii care a eradicat flagelele, deplângându‑şi pierderile de vieţi, societăţile s‑au rearticulat urmându‑şi „călătoria” pe axa temporală a propriei lor deveniri. Louis Ferdinand Celine spune: „Cea mai cumplită înfrângere dintre toate este să uiţi, şi mai ales să uiţi ce te‑a făcut să mori”. Pendulând între frică, durere, angoasă, disperare, între luciditate şi revelaţii dătătoare de speranţe, creatorul de artă a căutat totdeauna energii salvatoare chiar în anticamera morţii. „Capodoperele ca şi astrele ne dau iluzia contemporaneităţii cu vremurile abolind ideea de timp defunct” (afirmaţia aparţine lui George Călinescu), în sensul că arta augumentează raţiunea de percepere a necesităţii de continuitate a vieţii. Lista cărţilor despre pandemii (unele scrise post factum, altele vizionare, considerate distopii) este surprinzător de lungă. Enumăr câteva dintre cele citite, ori recitite, astăzi, sub impulsul stării de alertă, tocmai fiindcă au lucruri comune cu criza pe care o trăim de luni şi luni: Ciuma (Albert Camus), Jurnal din anul ciumei (Daniel Defoe), Anul potopului (Margaret Atwood), Dezbinare (Ling Ma), Procesul (Kafka), 1984 (George Orwell). Nu mai puţin lipsite de interes, având o cotă valorică ce le asigură un prestigiu universal, sunt şi romanele cu aderenţe cutremurătoare la tematica în discuţie ale unor autori români. În Vânătoarea regală a lui D. R Popescu, lecturată în plină pandemie, în capitolul care dă şi titlul volumului, autorul narează un episod, greu de uitat, al turbării la animale, păsări şi oameni. Nicolae Breban, în romanele sale (Animale bolnave, Îngerul de gips), explorează interiorul abisal al personajelor exact din perspectiva revelării punctului zero al existenţei fiinţei umane. Augustin Buzura, în Drumul Cenuşii, radiografiază „starea de fapt” a societăţii comuniste româneşti în special şi a comunismului ca molimă „procustiană” a libertăţii de exprimare în general. Gabriel Chifu, în Ploaia de trei sute de zile, propune un discurs al păcatului, al urii, al mercantilismului în care se complace omul modern (post comunist). Moartea prin înec a unei comunităţi bolnave (trimiterea la mitul biblic al potopului e evidentă) apare astfel în situaţii-limită o alternativă de supravieţuire printr‑un nou început. Exacerbarea suferinţei individuale, ca în cazul lui Max Blecher, poate să cunoască, la rândul ei, depăşind particularul, proporţii pandemice, extinzându‑se la dimensiuni de molimă. Autorul Întâmplărilor din realitatea imediată, asumându‑şi condiţia de exponenţial sacerdot al suferinţei, dedică un mic poem întrebării „cine sunt eu?”, luând‑o ca un laitmotiv pentru a se autodefini definind‑o: „Cine sunt eu?/a crescut din nou/ în mine, cu piele şi organe/irigate de îndoieli;/îmi sunt necunoscut ca şi când/n‑aş face parte din mine”. Nu vi se pare că şi „eul” nostru e clipă de clipă bântuit „de îndoieli” şi că a devenit raportat la o realitate din ce în ce mai agresivă chiar nouă un „necunoscut”?

Desigur, dacă scriitorului îi sunt suficiente hârtia şi condeiul sau laptopul pentru a crea, a se mişca dezinvolt pe teritoriul inspiraţiei, actorul, de exemplu, este clar că se află în imposibilitatea de se manifesta după propriile reguli. Pandemia a produs şi produce reculuri esenţiale de factură socială, educaţională şi culturală. Exegetul Sorin Crişan, în Sublimul trădării, subliniază că „scopul teatrului este însăşi existenţa lumii pe care o reprezintă”. Însă „starea schizoidă” a evenimentelor realităţii cotidiene obligă la o reconfigurare altfel a toposului artistic. Căci teatrul este nevoit să se poziţioneze în retragere, trăgându‑şi o perioadă obloanele împreună cu celelalte instituţii de spectacole. Să nu uităm totuşi că şi pe vremea lui Shakespeare (contemporan şi el cu epidemii de ciumă) teatrele au fost închise.

Păstraţi distanţa! Păstraţi distanţa socială (ceea ce e un nonsens câtă vreme între milionarii şi năpăstuiţii României ea există de la sine!), se scandează pe toate canalele media. Bombardarea non stop cu ştiri, multe soldate cu confuzii şi derută, are alt efect decât cel scontat, nu face altceva decât să deturneze emoţionalul către derivate din afara artisticului. În vremuri de recluziune, deşi simbolic orchestra îşi acordează alămurile pentru viitorul concert, „muzele tac”. Pe scenă e „antract”. Evoluţiile şi modificările de paradigmă din construcţia, consumarea şi receptarea actului artistic, glisate în mediul on line, sunt adeseori mostre exemplare de testare a capacităţilor performative prin supralicitarea tehnologiei, acceptată ca un mecanism paleativ al „noii normalităţi”. Va funcţiona oare tehnologia ca un catalizator? Va fi publicul larg pe deplin convins de actuala formulă? Cu mult înainte de a fi luaţi prin surprindere de noul Coronavirus, Covid‑19, regizorii şi actorii, întâlnindu‑se pe platforme de streaming, deja experimentaseră, de altfel, soluţii digitale oferite de camera de filmat, inserate apoi în acţiunea prezentată pe scenă. Whatsapp‑ul, Zoom‑ul, Skype‑ul impun însă acum, folosite în exclusivitate, un alt mod de a fi împreună, un alt echilibru psihic, emoţional, o altă formă de interacţiune şi de livrare a spectacolului de teatru. Actor şi spectator, fiecare în parte, este obligat să‑şi descopere o nouă valenţă a sinelui. Între scenă şi sală, o ştim prea bine, s‑au creat acumulări de energie în măsură să echivaleze un potenţial care să faciliteze o comunicare bazată pe actul viu, pe participare intens tensionată, pe atingere, fior. În cadrul festivalului on line de la Sibiu, aşezată confortabil pe canapeaua de acasă, mărturisesc că am văzut trei‑patru spectacole în fiecare zi. Unele naţionale, altele internaţionale. Unele producţii recente, altele din epoci mai vechi. Experienţa virtuală, indiscutabil, nu neg, are specificul ei, avantajele ei şi fără îndoială şi atributele, plăcerile ei de atracţie. Conectează la spaţii artistice şi geografice îndepărtate, readuce în prim‑plan evenimente spectacologice faimoase, alături de altele de ultimă oră, dar nu egalează experienţa trăită, hic et nunc, pe scândură de actori şi în sală de spectatori. În ultimele luni revistele de cultură au dezbătut pe larg în paginile lor, invitând la dialog regizori, manageri, actori, critici de teatru, cum şi alţi urmăritori îndeaproape ai fenomenului, într‑o încercare de a descoperi o direcţie şi o posibilă modalitate de adaptare pentru „maşinăria teatrală” în şi la realităţi total ieşite din normalitate. Cum şi cât de exact percepem „tema vremii noastre” sau cât de hotărât „ne asumăm destinul”, ca să citez un titlu de carte şi o sintagmă aparţinând lui Ortega y Gasset, rămân repere‑cheie pentru o permanentă reinventare a teatrului. Înlocuirea potenţialităţii estetice cu rezolvări supertehniciste, a experienţei vieţii trăite cu cea mijlocită de intermedieri la varii niveluri, cu varii instrumentări, lasă cale deschisă riscului de a transforma actorul‑interpret în actor‑robot, cum remarcă îndreptăţit, poate niţel cam absolutist, Oltiţa Cântec. Romancierii, dramaturgii, poeţii, muzicienii sau artiştii plastici se vor simţi datori să reacţioneze la tot ceea ce constituie adversităţi împotriva existenţei şi să facă omul să fie mai puternic. „Avem arta pentru ca realitatea să nu ne ucidă”, spune Nietzsche. Într‑adevăr, arta oferă perspectivă şi curaj, înlătură spaimele şi gustul morţii de pe limbă. Dacă lumea reală are un sfârşit, logic şi imposibil de evitat, cealaltă lume, a ficţiunii, a imaginarului permite libertatea alegerii gândului fără limite. În asemenea condiţii au loc metamorfoze de fond, în profunzime, în modul de a relaţiona şi comunica al artelor, cu pierderi şi câştiguri de o parte şi alta. Dacă în spectacolul de teatru, să zicem, actorul încetează să mai fie o ipostaziere directă, acum şi aici, a actului creator, revendicându‑şi rolul de mesager al lui după ce a fost înfăptuit, pentru poet pandemia şi restricţiile sale înseamnă izolare, întoarcere în solitudine, în metafizică, adică identificare cu actul creator.

■ Actriţă, critic de teatru, publicist

Dana Pocea

Total 3 Votes
0

Dana Pocea

Dana Pocea (actriță, editor, critic de teatru, autoare de eseuri și comentarii literare) s-a născut într-o familie de aromâni  în comuna dobrogeană Cogealac.

A abosolvit Liceul nr. 8 din Constanța, iar în 1998 Facultatea de Teatru a Universității Hyperion din București, secția actorie, cu examenul de licență susținut la UNTEC.

Debutează ca actriță la Teatrul Dramatic din Constanța în Penthesilea de Henrich von Kleist sub bagheta regizorală a Cătălinei Buzoianu. Tot aici joacă, în regia lui Alexa Visarion, Mașa din Pescărușul. Se stabilește, apoi, în Capitală unde evoluează în numeroase spectacole de succes. Prima apariție e în Ceasornicăria Taus de Gellu Naum, regizor Mircea Marin, după care urmează Pietonul și furia și Viitorul e în ouă, în regia lui Alexander Hausvater și respectiv Mihai Măniuțiu. Ambele  texte poartă semnătura lui  Eugen Ionescu și au făcut parte dintr-un proiect inițiat de Theatrum Mundi care își propunea să realizeze în timp o integrală a operei marelui scriitor. Deține, de asemenea, roluri importante în scrieri de dramaturgi români contemporani precum Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat de Matei Vișniec, Beethoven cântă din pistol de Mircea M. Ionescu, Pantofi de damă de George Astaloș, Râul de bâlci de Ioana Crăciun ș.a. În fiecare dintre spectacolele menționate are șansa ca între parteneri să se afle actori cu o experiență scenică prestigioasă: Ion Lucian, Tamara Buciuceanu, Marius Bodochi, Constantin Cojocaru, George Ivașcu, Marius Manole etc. După premiera cu Ceasornicăria Taus, un amănunt demn de reținut, e faptul că a devenit o apropiată a familiei Naum. Fabulosul poet și soția sa, doamna Ligia, de fiecare dată când îi vizita, și asta se întâmpla în ultimii lor ani de viață aproape săptămânal, îi spuneau Melanie, botezând-o cu numele personajului interpretat. Un loc aparte din punct de vedere sentimental între prestațiile actoricești ale Danei Pocea îl ocupă Zița. Spectacolul cu  O noapte furtunoasă, regizat de Toma Enache și jucat și în dialect  aromân, a beneficiat de o distribuție remarcabilă, Maria Teslaru, Claudiu Bleonț, Eugen Cristea, Alexandru Georgescu etc., și s-a bucurat de aproximativ două sute de reprezentații în țară.

A parcurs, pe de altă parte, și un itinerar internațional impresionant: Spania (Santiago de Compostela), Albania (Tirana), Ungaria (Gyula), Macedonia (Bitola și Skopje) și SUA (Charlotte și Washington). Din 2003 este consilier la Editura Palimpsest. Citește de-a lungul anilor, astfel, sute de cărți, manifestând constant exigență asupra calității manuscriselor și asupra condițiilor de tipărire. La foarte multe dintre ele  execută și coperta. În 2016 publică în Luceafărul de dimineață prima cronică teatrală și devine pentru câțiva ani titular de rubrică.  În semn de apreciere a fost distinsă cu unul dintre Premiile de debut acordate anual de revista în care și-a făcut ucenicia de critic de teatru.

Din 2020 pășește în casă nouă și opiniile sale despre fenomenul teatral sunt găzduite lunar de Contemporanul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button