Cronică plastică

„Chipul slavei Tale” – icoane de patrimoniu la Arhiepiscopia Râmnicului

Cu prilejul praznicului Aducerii în Oltenia a moaştelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ocrotitorul Arhiepiscopiei Râmnicului, de pe 8 mai 2022, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat, printre alte evenimente culturale, şi o expoziţie cu icoane de patrimoniu, brâncoveneşti şi postbrâncoveneşt, în Foaierul Centrului Social „Sfântul Antim Ivireanul”. Expoziţia poartă titlul „Chipul slavei Tale”, iar icoanele provin de la cele mai importante mănăstiri monument istoric din Eparhia Râmnicului: Cozia, Hurezi, Dintr‑un Lemn, Bistriţa, Arnota şi din muzeul Arhiepiscopiei Râmnicului. Mostre de artă creştină răsăriteană, realizate în deplină concordanţă cu spiritul tradiţiei bizantine, aceste splendide icoane reprezintă doar o imagine redusă la scară a uriaşului patrimoniu iconografic, de o inestimabilă valoare, pe care‑l deţine Eparhia Râmnicului.

Reunirea într‑o expoziţie – eveniment a câtorva dintre foarte numeroasele icoane vechi ale judeţului Vâlcea, provenind din secolele al XVIII‑lea şi al XIX‑lea, a reprezentat un bun prilej pentru a readuce în actualitate o epocă de mare efervescenţă ctitoricească, cea de după domnia voievodului martir Constantin Brâncoveanu, consemnată în istoria artei ca epoca postbrâncovenească.

În pofida multor încercări ale istoriei prin care a trecut Oltenia, partea sa de nord a cunoscut, după 1714 şi până spre 1830, o perioadă în care s‑au construit biserici pretutindeni, la Râmnicu Vâlcea, în micile târguri ale judeţului, în aproape toate satele de pe teritoriul Olteniei de sub Munte. Ctitorii acestora erau membri ai clasei de mijloc, alcătuită din boieri de rang inferior, negustori, târgoveţi, cămăraşi, căpitani de plai, episcopi, preoţi, monahi, ţărani moşneni. Odată cu ridicarea numeroaselor lăcaşuri de cult, inspirate de arhitectura brâncovenească, dar şi cu elemente specifice, determinate de o paradigmă culturală şi spirituală diferită de cea a epocilor anterioare, creşte considerabil numărul zugravilor de biserici şi iconari proveniţi, o parte dintre ei, din mediul monastic, iar o alta formată în cadrul şcolilor de zugrăvie care la rândul lor se înmulţesc, din a doua jumătate a veacului al XVIII‑lea, pe teritoriul judeţului Vâlcea. Sunt cunoscute şi consemnate în documente şcolile de pictură bisericească şi icoană de la Râmnicu Vâlcea, Costeşti, Dozeşti, Teiuş. De asemenea, o astfel de şcoală funcţiona în cadrul Mănăstirii Bistriţa. Desigur, unii dintre pictorii de biserici ai secolului XVIII, îndeosebi cei din prima jumătate, erau ucenicii meşterilor Hurezeni: Constantinos, Ioan, Andrei, Stan, Neagoe, Ioachim, iar alţii aveau să înveţe meşteşugul în cadrul şcolilor locale de pictură.

Şcoala de zugrăvie de la Râmnic, deschisă în 1785, era condusă de un anume Ion Zugravul, cel considerat a fi primul dascăl din Ţara Românească ce pune bazele meşteşugului picturii. Spre deosebire de alte astfel de instituţii de învăţământ artistic, aici puteau studia tineri ucenici din oricare pătură socială.

Zugravii Şcolii de la Costeşti erau, de fapt, continuatorii tradiţiei brâncoveneşti, fiind îndrumaţi de Dimitrie Ieromonah şi de Grigorie Ranite, cei care la mijlocul veacului al XVIII‑lea coordonau echipele de pictori angajate de episcopii Râmnicului. Membrii acestui atelier au lucrat cu zugravi de la Tismana, Tomşani şi Teiuş, dar şi cu pictori transilvăneni. Ieromonahul Dimitrie zugravul a realizat pictura de la biserica Buna Vestire din Râmnicu Vâlcea, de la Schitul Colnic şi probabil este acelaşi Dimitrie Zugrav al cărui nume apare consemnat în pisania Schitului Bradu, de la Gurguiata.

Zugravii şi iconarii din Şcoala de la Teiuş, teiuşenii, aşa cum sunt ei numiţi generic, activează îndeosebi în primele două decade ale secolului al XIX‑lea. Cei mai cunoscuţi, pentru că semnătura lor se regăseşte pe multe dintre frescele şi icoanele epocii, sunt Ioan, Ilie, Costandin, Gheorghe şi Barbu. Au avut numeroşi ucenici şi au creat o pictură inconfundabilă, cu un pronunţat caracter moralizator şi eschatologic, inclusiv pe zidurile exterioare ale lăcaşurilor de cult. Între 1796 şi 1841, Ioan şi Ilie au pictat nu mai puţin de douăsprezece biserici în judeţul Vâlcea, dar şi icoane de foarte bună calitate, aflate în numeroase biserici locale. În 1796, aceasta fiind de altfel prima atestare documentară a unui pictor din celebra şcoală, „Ioan zugrav ot Teiuş” a zugrăvit biserica din satul Cheia. Semnătura bogată în arabescuri a teiuşeanului Ilie se află pe faţada de sud a bisericii schitului Jgheaburi. Echipa alcătuită din Costandin zugrav, Ioan, Ilie şi Gheorghie realizează fresca interioară şi exterioară a bisericii din Mihăieşti, o capodoperă a artei murale postbrâncoveneşti. Aceeaşi echipă avea să picteze şi biserica din Coasta‑Păuşeşti Măglaşi, între 1829‑1833.

Împreună cu Anghel diaconul şi cu Ilie zugravul, ambii din Craiova, Ioan din Teiuş creează probabil cea mai puternică echipă de zugravi din Oltenia de sub Munte. De asemenea, o echipă valoroasă de pictori bisericeşti şi iconari ai epocii o formează Manole şi Dinu din Craiova, alţi doi meşteri creatori de şcoală, autorii ansamblurilor murale de la Cociobi‑Slătioara, ctitorie a lui Ioan Popescu Urşanu, de la splendida biserică din Copăceni‑Cernişoara, aflată într‑o pronunţată stare de degradare, de la biserica din Târgul Horezu, tot o ctitorie a vătafului de plai Ioan Popescu Urşanu, şi încă multe altele.

Nu trebuie uitată nici activitatea în zona Vâlcei a celebrului Radu Zugravul, autorul frescei interioare şi exterioare a Bisericii din Gura Văii – Bogdăneşti. El este un renumit creator de şcoală şi de iconografie de la graniţa Evului Mediu cu modernitatea. Caietele sale de modele aveau să fie folosite de iconari până spre 1870.

Toţi aceşti meşteri evocaţi în rândurile de mai sus, doar câţiva dintr‑o pleiadă de pictori bisericeşti cunoscuţi datorită consemnării numelor lor în inscripţii, pomelnice şi pisani ori numai de Dumnezeu ştiuţi, erau şi autorii icoanelor ce împodobeau lăcaşurile de închinare. Înmulţirea pictorilor din epoca postbrâncovenească a determinat constituirea unei veritabile comori de artă sacră, la sfârşitul Evului Mediu, în Oltenia de sub Munte, iar icoanele prezente în expoziţia deschisă pe 5 mai 2022 la Arhiepiscopia Râmnicului sunt o mărturie de necontestat a acestei pagini din istoria artei româneşti.

■ Scriitor, istoric al artelor, publicist

Luiza Barcan

Total 1 Votes
0

Luiza Barcan

Luiza Barcan, critic și istoric de artă, doctor în arte vizuale, expert al Ministerului Culturii în domeniul: Bunuri cu semnificație culturală – artă medievală, secolele XVIII-XIX, jurnalist, expert al Casei de Licitații Vikart. Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Vâlcea, membru fondator și director al Fundației HAR („Habitat și Artă în România”). S-a născut la București în data de 8 octombrie 1964. Absolventă a Liceului de matematică-fizică nr. 4 din București, a Facultății de Limba și Literatura Română de la Universitatea București (1987) și a Facultății de Istoria și Teoria Artei a Universității Naționale de Artă din București. Profesor de limba și literatura-română (1990-1995), redactor, realizator de emisiuni la Televiziunea Română (1995-2013), redactor la Radio România Internațional (2000-2006), colaborator la Radio Trinitas al Patriarhiei Române, din 2014 și până în prezent (realizator al documentarului radiofonic „Zidiri în chipul crucii”). Din 1996 publică cronică plastică, interviuri, reportaje, eseuri, studii de istoria artei, monografii de monumente în paginile Contemporanul, Literatorul, Azi Literar, artPanorama, Museion, Adevărul literar şi artistic, Ianus, Virtualia, Tribuna, Tabor, Povestea vorbei, Buridava, Ramuri, Observator cultural, artMargins a Universităţii „Santa Barbara” din California.

Co-organizator, împreună cu Alexandru Nancu, al programelor Fundaţiei HAR: „Habitat şi Arta in Romania” ,„Arta in drum spre muzeu” (1999 – Râmnicu Vâlcea), „Tradiţie şi Postmodernitate” (2000 – 2005, Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, judeţul Vâlcea) „Stuf 2004” (2004, Murighiol, judeţul Tulcea), „ReSitus – Metode şi tehnici avansate de conservare şi reconstrucţie digitală pentru patrimoniul cultural-istoric imobil (2007, Câmpulung Muscel), Lut/ Adobe 2007, 2008, 2009 (Capul Doloşman/ Cetatea Argamum, judeţul Tulcea).

Din anul 2000 şi până în prezent, curator al programului „Restituiri” care a cuprins expoziţiile: „Seniori ai picturii romaneşti contemporane”, „Invitaţii lui Iosif Sava în 40 de desene ale Rodicăi Ciocârdel Teodorescu”, „Rromani art”, expoziţiile personale de la Constanţa, Tulcea, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti ale pictoriţei centenare Medi Wechsler Dinu, expoziţia retrospectivă Maria Constantin, expoziţiile retrospective Alexandru Nancu („Teasc pentru memorie” și „Spațiul imaginării”), Bucureşti 2013, expozițiile retrospective Lidia Nancuischi). Curator a peste 30 de expoziţii personale sau de grup, deschise în Bucureşti şi în alte oraşe mari ale ţării. Face parte din colectivul de autori ai dicţionarului on line Un secol de sculptură românească (2013, 2014) și din colectivul de autori ai cărții Centenarul femeilor din arta românească (2018).

Debut literar în revista artPanorama, cu proza Jucătorii de șah (1997). Debut editorial cu volumul Nichita Stănescu. O viziune poetică a timpului (2000, ediţie bibliofilă, coordonata de Mircia Dumitrescu).

Cărți de memorialistică: Artişti plastici la Serata lui Iosif Sava (2003), în format electronic (2005); Spre Răsărit, cu Alexandru (2017).

Cărți de specialitate (cronică plastică, istoria artei): Angoase ale privirii (2004); Monografiile bisericilor de lemn – monument istoric de la Grămeşti, Malaia, Racoviţa- Copăceni, Ciungetu, Brezoi, Mariţa (2000, 2001), împreună cu Alexandru Nancu; Albumul monografic Medi Wechsler Dinu (2010); Albumul monografic „Maria Constantin” (2013); Albumul monografic „Constantin Calafateanu” (2014); Albumul monografic „Lidia Nancuischi” (2018)

Premii și distincții: Premiul pentru critică, acordat de Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din Roâmânia (2017); Diplomă de excelență pentru întreaga activitate, acordată de Filiala Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu ocazia Bienalei „Ion Andreescu” (2018); Premiul III la Festivalul de film documentar scurt „Yperia 2012”, de pe insula Amorgos – Grecia, pentru filmul „Grecii de Brăila” („Greek and Romanian”); Premiul pentru film religios la Festivalul de film documentar scurt „Yperia 2011”, de pe insula Amorgos – Grecia, pentru filmul „Skopelos, insula celor 365 de altare”; 2011 – Medalia Muzeul Brăilei – 130 de ani şi Medalia „Nicolae Iorga – 140 de ani de la naştere”, decernate de Muzeul Brăilei pentru documentarele „Biserici de la Dunăre” (2011).

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button