Comunicat de presă

Premiile Academiei Române

Aula Academiei Române a găzduit vineri, 15 decembrie 2017, ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2015. Evenimentul a avut loc în prezenţa Biroului Prezidiului şi a membrilor Academiei Române, reuniţi în Adunare Generală.

Premiile, dintre care unele s-⁠au acordat ex aequo, recompensează performanţa culturală şi ştiinţifică românească a anului 2015, concretizată în opere individuale sau realizate în colaborare. Academia Română acordă un număr de 79 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei literare, artistice şi ştiinţifice naţionale, repartizate pe multiple domenii de activitate: literatură, lingvistică, teatru şi cinematografie, muzică şi arte plastice, istorie, filosofie şi psihologie, matematică, fizică, chimie, geografie şi geonomie, agricultură, medicină sau ştiinţa şi tehnologia informaţiei.

Filologie și literatură
1. Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Formarea cuvintelor în limba română. Vol. al IV-⁠lea, Sufixele. Derivarea nominală şi adverbială, Partea I (A-⁠C), Coordonator Marina Rădulescu Sala
Co-⁠autoare: Laura Vasiliu
2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
a) Lucrarea: Istoria lui Alexandru cel Mare – Alexandria ilustrată de Năstase Negrule
Autori: Carmen Albu, Claudia Nichita şi Gabriela Dumitrescu
b) Lucrarea: Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (Ştiinţific versus popular)
Autori: Alina Pricop, Cristina Cărăbuş, Liviu Apostol, Mădălin Pătraşcu şi Dan Chelaru, coordonator Cristina Florescu*
3. Premiul „Ion Creangă“
Romanul: MJC, Editura Polirom
Autor: Ion Iovan
4. Premiul „Titu Maiorescu“
a) Ediţia: Duiliu Zamfirescu, Opere, vol.I. Integrala romanelor, Editura FNSA
Autori: ediţie de Ioan Adam şi Georgeta Adam
b) Ediţia: Ioan Alexandru, Opere, I, II, ediţie îngrijită de Alexandru Ruja, Editura FNSA
Autor: Alexandru Ruja
5. Premiul „Mihai Eminescu“
Volumul: Opere V, Crepusculul civil de dimineaţă (peste 300 de poeme inedite), Editura Polirom
Autor: Emil Brumaru
6. Premiul „Lucian Blaga“ – nu s-⁠a acordat
7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – nu s-⁠a acordat

Ştiinţe istorice și arheologie
1. Premiul „Vasile Pârvan“
a) Lucrarea: Epoca bronzului în podişul Sucevei
Autor: Bogdan Petru Niculică
b) Lucrarea: Vase de sticlă în spaţiul dintre Carpaţi şi Prut (secolele II a. Ch -⁠ II p.Ch)
Autor: Sever-⁠Petru Boţan
2. Premiul „Dimitre Onciul“
a) Lucrarea: Untersuchungen zu den Römisch-barbarischen kontakten östlich der römischen provinz Dacia
Autor: Alexandru Popa
b) Lucrarea: Bizanţul la Dunărea de Jos (secolele VII-⁠X)
Autor: Oana Damian
3. Premiul „George Bariţiu“
Lucrarea: Comunitatea dispărută. Germanii din România între anii 1945 şi 1967
Autor: Laura Gheorghiu
4. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
a) Lucrarea: L’avamposto sul Danubio della Triplice Alleanza. Diplomazia e politica di sicurezza nella Romania di re Carlo I (1878-⁠1914)
Autor: Rudolf Dinu
b) Lucrarea: Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir
Autor: Victor Ţvircun (Republica Moldova)
5. Premiul „Nicolae Bălcescu“
a) Lucrarea: Viaţa economică din nordul Dobrogei în secolele X-⁠XIV
Autor: Aurel-⁠Daniel Stănică
b) Lucrarea: Regele Ferdinand I Întregitorul
Autori: Cătălina Macovei şi Adriana Natalia Bangălă
6. Premiul „A.D. Xenopol“
a) Lucrarea: Congregaţia „De Propaganda Fide“ şi misiunea catolică din Moldova (secolele XVII-⁠ XVIII)
Autor: Rafael Dorian Chelaru
b) Lucrarea: De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii şi colecţionari în România celei de-⁠a doua jumătăţi a secolului XIX
Autor: Alexandru Istrate
7. Premiul „Nicolae Iorga“
a) Lucrarea: Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic
Autor: Mihai-⁠Bogdan Atanasiu
b) Lucrarea: Comunităţile germane de la sud de Carpaţi în Evul Mediu (secolele XIII-⁠XVIII)
Autor: Alexandru Ciocâltan
8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
a) Lucrarea: Independenţă versus reformă. România în contextul relaţiilor sovieto-⁠americane în perioada „Perestroika“ (1985-⁠1989)
Autor: Simion Gheorghiu
b) Lucrarea: Manuel Paleologul „Sfaturi pentru educaţia împărătească“
Autor: Simona Nicolae
Tehnologii Izotopice, Cluj-⁠Napoca

Filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie
1. Premiul „Vasile Conta“
Lucrarea: Mit, magie şi manipulare politică
Autor: Nicu Gavriluţă
2. Premiul „Mircea Florian“
a) Lucrarea: Tratat despre Fiinţă
Autor: Corneliu Mircea
b) Lucrarea: Anul 1600. Cenzura imaginarului ştiinţific la începutul modernităţii
Autor: Dan Gabriel Sîmbotin
3. Premiul „Ion Petrovici“
a) Lucrarea: Din istoria marilor idei etice şi pedagogice
Autor: Nicolae Iuga
b) Lucrarea: Ecce Nietzsche. Exerciţiu de lectură hermeneutică
Autor: Mircea Braga
4. Premiul „Constantin Rădulescu-⁠Motru“
Lucrarea: Opoziţia politică în presa românească 1859-⁠1899
Autor: Alecu Gavrilescu
5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“
Lucrarea: Ortodoxie şi luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire
Autor: Mircea-⁠Gheorghe Abrudan

Arte, arhitectură și audiovizual
1. Premiul „George Enescu“
în domeniul creaţiei muzicale
Lucrarea: Duo pentru flaut şi pian
Autor: Andrei Tănăsescu
2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
în domeniul muzicologiei
a) Lucrarea: Musical Crossroads: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient
Autor: Nicolae Gheorghiţă
b) Lucrarea: Criza operei? Studiu de hermeneutică muzicală
Autor: Ion Piso
3. Premiul „George Oprescu“
în domeniul istoriei artei, ex aequo
a) Lucrarea: Ion Vlasiu
Autori: Dr. Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor
b) Lucrarea: Valori de artă barocă în Banat
Autor: Rodica Vârtaciu Medeleţ
4. Premiul „Ion Andreescu“
în domeniul artei plastice
Lucrarea: Expoziţia de la Bienala de la Veneţia (2015)
Autor (pictor): Adrian Ghenie
5. Premiul „Simion Florea Marian“
în domeniul etnografiei şi folclorului
Lucrarea: Bibliografia generală a folclorului şi etnografiei româneşti
Autor: Dr. Rodica Raliade (coordonator)
6. Premiul „Duiliu Marcu“
în domeniul creaţiei arhitectonice
Lucrarea: Catedrala arhiepiscopală Curtea de Argeş
Autor: Arh. Augustin Ioan
7. Premiul „Aristizza Romanescu“
în domeniul artelor spectacolului – nu se acordă

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române, Regulamentul de acordare şi lista completă a Premiilor Academiei Române sunt disponibile pe http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Total 2 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button