Contemporanul » Clubul Ideea Europeană » Eveniment în Ţara Sfântă: „Omul anului 2017” – „Cartea anului 2017”

Eveniment în Ţara Sfântă: „Omul anului 2017” – „Cartea anului 2017”

ICR Tel Aviv împreună cu Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română (ASILR) şi Centrul Cultural Israeliano-Român (CCIR) a organizat o seară literară de înmânare a premiilor „OMUL ANULUI” – „CARTEA ANULUI 2017”, eveniment de premiere a scriitorilor israelieni de origine română. Evenimentul a avut loc în data de 22 martie, la sediul ICR Tel Aviv. Cu sprijinul ICR Tel Aviv, a participat, din România, poeta Aura Christi, redactor-şef al revistei Contemporanul.

Gala „Omul anului 2017” a fost organizată în Israel, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv de către Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română, condusă de dl Dragoş Nelersa, şi de Centrul Cultural Israeliano-Român, condus de Teşu Solomovici. Noul director al ICR Tel Aviv, domnul Martin Salamon, a deschis festivităţile de premiere

Inaugurat de domnul director al ICR Tel Aviv, domnul Martin Salamon, evenimentul a sărbătorit personalităţile care, prin activitatea desfăşurată în cursul anului 2017, cinstesc comunitatea originarilor din România. Moderatori: Dragoş Nelersa – preşedintele ASILR, Teşu Solomovici – preşedintele CCIR. Au primit distincţia „OMUL ANULUI 2017” următoarele personalităţi din Israel: Rabinul Iosef Wasserman, pentru activitatea de excepţie depusă în folosul comunităţii israelienilor originari din România în anul 2017; Dr. Zvika Bercovici, consul onorific al României la Ierusalim. Au primit distincţia „CARTEA ANULUI 2017”: în domeniul istoriei – Teşu Solomovici pentru volumul O istorie altfel a evreilor din România (Editura Academiei Române); în domeniul prozei scurte – G. Mosari pentru volumul O vizită în Palestina (Editura Familia); în domeniul prozei umoristice – Alexandru Andy pentru volumul Sus cortina! Mini-amintiri din lumea teatrului (Editura Familia) şi Petre Cioclu pentru volumul Plonjând în imaginar (Editura Napoca Star); în domeniul prozei – Harry Bar Shalom pentru volumul Sfârşitul migrării fluturilor (Editura Hasefer), Ada Shaulov-Enghelberg pentru volumul Lumină în beznă (Editura Familia şi Editura Hasefer), Hedi Simon pentru volumul Floarea deşertului (Editura Familia), Ernest Huşanu pentru volumul Don Quijote de la Ştefăneşti (Editura 24:ore), Rodica Grindea pentru volumul File din jurnalul unei tandre sălbăticiuni (Editura Ofakim); în domeniul romanului – Theodor Toivi pentru romanul Menora (Editura Familia); în domeniul poeziei – Beatrice Bernath pentru volumul Bazaconii Existenţiale (Editura Tracus Arte) şi Etgard Bitel pentru volumul Femina (Editura Betapress); în domeniul teatrologiei – Magdalena Brătescu pentru volumul Rendez-vous cu teatrul israelian (Editura Familia); în domeniul memorialisticii – Adina Rosenkrantz-Herşcovici pentru volumul Dadu (Editura Betapress) şi Berthold Aberman Tellu pentru volumul Lasă amintirile să moară (Editura Napoca Star); în domeniul traducerilor literare – Any Shilon pentru traducerile în română a unor romane de Amos Oz, A.B. Yehoshua, Aharon Appelfeld şi Zeruya Shalev, şi în ebraică, a romanului Cartea Şoaptelor de Varujan Vosganian. A primit distincţia „ZIARISTUL ANULUI 2017” – Ioana Toff, redactor-şef la Gazeta Românească.

De asemenea, cu acest prilej s-au conferit distincţia „OMUL ANULUI 2017” pentru personalităţi din România, împreună cu medalia aniversară „ISRAEL 70” pentru realizări deosebite în dezvoltarea colaborării interetnice şi a vieţii culturale evreieşti. Au fost nominalizate următoarele persoane din România: Victor Opaschi (Secretar de Stat pentru Culte), dr. Aurel Vainer (preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România), Irina Cajal Marin (Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale), Radu Cătălin Dancu (consul general al României la New York), José Iacobescu (preşedintele Forumului B’nai Brith „Dr. Moses Rosen” România), acad. Răzvan Theodorescu, acad. Nicolae Breban, prof. univ. dr. Mihail E. Ionescu (preşedintele Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel), dr. Răzvan Voncu (redactor-şef al revistei România Literară), Aura Christi (redactor-şef al revistei Contemporanul), dr. Janina Ilie (din partea Fundaţiei Wilhelm Filderman), Ion Cristofor (scriitor şi jurnalist), Alexandru Marinescu (directorul Editurii „Hasefer” şi al revistei Realitatea Evreiască), Ilie Ionel Ciuclea (economist).

Dintre cei menţionaţi, au fost prezenţi şi şi-au preluat personal distincţiile Victor Opaschi şi Aura Christi.

La eveniment a participat şi Michael Harish, preşedintele AMIR – Uniunea Evreilor Originari din România. Publicul a fost prezent într-un număr foarte numeros, fiind alcătuit din scriitori, jurnalişti, personalităţi culturale ale comunităţii israeliene de origine română. (ICR Tel Aviv)

Un eveniment cultural de amploare

Gala „Omul anului 2017” a fost organizată în Israel, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv de către Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română, condusă de dl. Dragoş Nelersa, şi de Centrul Cultural Israeliano Român, condus de Teşu Solomovici. Noul director al ICR Tel Aviv, domnul Martin Salamon, a deschis festivităţile de premiere. În sala ICR, devenită neîncăpătoare, atmosfera a fost solemnă şi sărbătorească, emoţiile s-au împletit cu bucuria şi mândria valorii recunoscute în ochii publicului din Israel şi România.

Gala a fost onorată de prezenţa preşedintelui AMIR, domnul Micha Harish, fost ministru şi deputat; din partea Ambasadei României la Tel Aviv, a Consulului cu probleme culturale, domnul Mircea Chitic; a preşedintelui Histadrut Olei Romania Beer Sheva şi Negev, vicepreşedinte HOR Israel, domnul dr. ing. Natan Cohen.

La eveniment au participat reprezentanţi de seamă ai scrisului românesc din Israel, prozatori, poeţi, jurnalişti, istorici, traducători, alături de o numeroasă asistenţă compusă din cititori, admiratori, susţinători ai literaturii şi gazetăriei româneşti din Israel.

În numele Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, preşedintele său, domnul Dragoş Nelersa, a oferit diplomele „Omul Anului 2017” şi „Cartea anului 2017”, iar preşedintele Centrului Cultural Israeliano-Român, domnul Teşu Solomovici, a dăruit preţioase medalii aniversare din argint.

Au fost prezenţi şi au luat cuvântul următorii invitaţi din România: dl Victor Opaschi, secretar de Stat pentru Culte, dna Aura Christi, poet, redactor şef al revistei Contemporanul, scriitorul Ion Cristofor.

Distincţiile au fost conferite unor personalităţi marcante din România şi Israel care au contribuit la dezvoltarea colaborării interetnice şi vieţii culturale evreieşti în cursul anului 2017: Victor Opaschi, ministru-secretar de stat pentru Culte; dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER; av. Cătălin Radu Dancu, consulul României la New York; general (r.) prof. dr. Mihail E. Ionescu, preşedintele Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel; dr. Janina Ilie, director fundaţia Wilhelm Filderman; dr. ec. Ilie Ionel Ciuclea; poeta Aura Christi, redactor şef „Contemporanul. Ideea Europeană”; scriitorul şi criticul literar Ion Cristofor; Jose Iacobescu, preşedintele Bnei Brith-România; dr. Irina Cajal; dr. Răzvan Voncu, redactor-şef al revistei România Literară; jurnalistul Alexandru Marinescu, redactor şef „Realitatea Evreiască” şi directorul Editurii Hasefer. Din Israel au fost distinşi cu titlul de „Omul Anului 2017”: av. Iosef Wasserman, rabinul comunităţii române din Israel şi dr. Zvica Bercovici, consul onorific al României la Ierusalim,

Diplomele de Excelenţă şi titlul „Cartea Anului 2017” au fost acordate unor numeroşi oameni de cultură, scriitori şi jurnalişti israelieni de limbă română care prin opera lor fac cinste tribului românesc şi Israelului, tratează subiecte de mare interes şi se bucură de aprecierea cititorilor. Onoraţii cu medalii şi diplomele „Cartea anului 2017” în diferite domenii au fost:

Cartea anului: Istorie – Teşu Solomovici pentru volumul „O istorie altfel a evreilor din România” (Editura Academiei Române din Bucureşti); Teatrologie – Magdalena Brătescu pentru volumul Rendez Vous cu Teatrul Israelian, Editura Familia; Proză scurtă – G. Mosari pentru volumul O vizită în Palestina, Editura Familia; Madeleine Davidsohn pentru volumul Autobuzul de noapte, Editura Ideea Europeană; Literatură biblică – Paul Leibovici pentru volumul Cântarea Cântărilor, Editura Galaxia Gutenberg; Poezie – Beatrice Bernath pentru volumul Bazaconii existenţiale, Editura Tracus Arte; Etgard Bitel pentru volumul Femina, Editura Betapress; Proză – Harry Bar Shalom pentru volumul Sfârşitul migrării fluturilor, Editura Hasefer; Ada Shaulov-Enghelberg pentru volumul Lumină în beznă, Editura Familia şi Editura Hasefer; Hedi Simon pentru volumul Floarea Deşertului, Editura Familia; Ernest Huşanu pentru volumul Don Quijote de la Ştefăneşti, 24 de ore, Iaşi; Rodica Grindea pentru volumul File din jurnalul unei tandre sălbăticiuni; Literatură umoristică – Alexandru Andy pentru volumul Sus Cortina!, Editura Familia; Epigramistică: Petre Cioclu pentru volumul Plonjând în imaginar, Editura Napoca Star; Literatură de suspans – Theodor Toivi pentru romanul Menora, Editura Familia; Memorialistic – Adina Rosenkrantz-Hereşco­Vici pentru volumul Dadu, Editura Betapress; Berthold Aberman Tellu pentru volumul Lasă amintirile să moară, Editura Napoca Star.
Ziaristul anului: Ioana Toff, redactor şef Gazeta Românească.

Traducătorul anului: Any Shilon pentru traducerile în româneşte ale unor romane de Amos Oz, A.B. Iehoshua, Aharon Appelfeld şi Zeruya Shalev şi în ebraică a romanului Cartea Şoaptelor de Varujan Vosganian. Gala premiilor a fost moderată cu inteligenţă şi umor, cu dezinvoltură şi căldură sufletească de Dragoş Nelersa şi Teşu Solomovici. Premiaţii, la rândul lor, au răspuns prin discursuri şi cuvinte de mulţumire. Rabinul Iosef Wasserman a înflăcărat, cu cântecele sale, publicul care i s-a alăturat în cor. Asistenţa a subliniat cu aplauze furtunoase şi ovaţii entuziaste fiecare alocuţiune. Seara a fost agrementată de splendida intervenţie muzicală a domnului Haim Rotter care a abordat un repertoriu de calitate şi a interpretat cu talent vocal.

În pauză, s-au spus tradiţionalele urări de „Pesah Sameah” şi „Lehaim”. Astfel s-a încheiat o seară nepereche, în care talentul, spiritualitatea, munca şi dăruirea şi-au dat mâna şi au fost răsplătite precum li se cuvine. (Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română)

0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?


+
=


Verify Human or Spambot ?

Despre Conte

Revista Contemporanul, înființată în 1981, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile Contemporanul.ro: Contemporanul.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*

Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now