Împotriva uitării

Editura Ideea Europeană

Ziditor de frumuseţe, Alexa Visarion crede că rostul unui artist este să poată primi de undeva, de la creator, acel har prin care el poate dialoga cu lumea dinăuntrul şi dinafara lui. Artistul este Mesagerul. (Maia Morgenstern)

Alexa Visarion a aliat drumul artei cu acela al vieţii, în moduri diferite, dar fără a abandona, nici trăda ceea ce revela încă de la început. Un destin şi o vocaţie. Alexa este un semn al talentului al cărui germene a fost prezent dintotdeauna în fiinţa sa. (George Banu)

 Două sunt calitățile care cred că au definit prin excelență teatrul practicat cu obstinație de Alexa: originalitatea și forța. O originalitate nu formală, nu a exteriorului – originalitatea cea mai autentică care a provenit din profunzimea analizei, din adâncimea la care a forat întotdeauna gândul regizorului și la care te invita, fără să-ți lase posibilitatea să te sustragi, să-l însoțești. Texte pe care erai sigur că le cunoști și pe care, eventual, le-ai mai și văzut în alte versiuni scenice îți apăreau în montările lui Alexa într-o plurivalență pe care nu ți-ai imaginat-o până atunci. Nimic spectaculos de dragul spectacolului, nici un efect facil făcut să ia ochii. Totul esențializat și livrat cu o rigoare și cu o forță cu totul ieșite din comun, într-un deplin respect față de scriitura autorului. (Radu F. Alexandru)

Ce a adus Vis în viața mea? Un spor de lumină, iubire, o atenție a inimii rară, tot mai rară în ziua de azi, precum și atâtea lucruri circumscrise, mai degrabă, imperiului inefabil, fără care n-ar mai respira ariștii, poeții și – îmi sugerează ceva de nedescris, de nespus – oamenii care fac parte din legiunile îngerilor. Alexa Visarion e un purtător de lumină, o lumină dăruită celor din preajmă firesc, adică așa cum își desfac aripile ample condorii, așa cum se lansează aceste păsări de vis spre înălțimi neghicite decât de cei care știu să privească totul prin ocheanul iubirii necondiționate, pe care se ține lumea și tot ce are ea mai frumos în articulațiile ei sublime, sublime… (Aura Christi)

Titlul este disponibil in librarii în format tipărit și eBook.

www.ideeaeuropeana.ro

Back to top button