Contemporanul » Articole scrise de Conte (pagina 78)

Articole scrise de Conte

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune [...]

Augustin Buzura: Iarna Leului albastru

Prinşi în nebunia cotidiană: delaţiuni, interceptări, arestări, într-⁠un climat de agresivitate, ură şi mitocănie, se ignoră sau chiar nu se ştie că în acest spaţiu, în afară de procurori, hoţi şi cătuşe, mai există câteva importante personalităţi care, în anii cei mai grei, au restabilit legătura cu marea noastră literatură interbelică şi au păstrat demnitatea profesiei de scriitor. D.R. Popescu ...

citește »

Radu Mareş: După cincizeci de ani

Volumul de proză scurtă Fuga a apărut în 1958, un an mai târziu eu dădeam admitere şi intram la filo- logie şi nu mult mai târziu cineva mi-⁠l arăta pe stradă: uite-⁠l pe D.R. Popescu. N-⁠am reţinut ceva special din această primă încrucişare. Fuga o citisem însă în vara admiterii, printre picături, cunoşteam numele autorului, aflasem şi unde e sediul ...

citește »

Mihai Popa: Sub „zodia” Leului albastru

Vânătoarea regală începe acolo unde nu te aştepţi. D.R. Popescu este maestrul de ceremonii. Vânăm, în sensul cel mai direct, naiv şi sincer, cărţi, autori, idei. Vreme de aproape zece ani am fost „adjunctul” şi, îndrăznesc să spun, colaboratorul scriitorului D.R. Popescu. Nu îi spun academician, deoarece ştiu că nu îi plac titlurile oficiale, deşi, într-⁠un cadru festiv, opera şi ...

citește »

Elena Solunca în dialog cu Viorel Bădeascu

O perspectivă promiţătoare: energiile regenerabile Potenţialul energetic al râurilor interioare, dar şi al Dunării este important şi a fost valorificat în mare măsură în ultimele decenii. Există un bun potenţial de energie eoliană în regiunea muntoasă şi în Dobrogea, iar energia solară este disponibilă pe toată suprafaţa ţării, dar în special în zonele de sud şi sud-⁠vest. Sunteţi un admirator ...

citește »

Luiza Barcan: Mioriţa dăunează ortodoxiei sau Despre creştinismulul posomorât

Hristos ne aşteaptă. Şi doar un pic de-⁠I deschidem poarta inimii, vine şi Se sălăşluieşte înlăuntrul nostru şi, atunci, avem totul. E ca şi când tragem puţin perdeaua şi soarele intră imediat în încăpere, încălzindu-⁠ne. Gândurile ce urmează sunt mai vechi dar ele şi-⁠au recăpătat prospeţimea, în mintea mea, chiar în zilele acestea când asistăm la o nouă tragedie greacă ...

citește »

Oana Băluică: Revizitând proza fantastică românească

Gheorghe Glodeanu revine cu o interpretare a prozei eminesciene în acest volum consacrat prozei fantastice, stabilindu-⁠i acestuia un rol unic în literatura română, prin practicarea fantasticului metafizic, şi rolul de pionierat. Având la activ mai multe studii despre scriitorii de proză fantastică – Fantasticul în proza lui Mircea Eliade (1993), Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial (1997), Poetica ...

citește »

Dana Oprica: Războaiele cetăţii

Democraţia înseamnă totuşi luptă pentru putere, iar în zilele noastre contează armele, care trebuie să fie cât mai elegante. Şi dacă formele au rămas aceleaşi: războaie, vrajbă, vânzări, aşa cum le identifică Budai-⁠Deleanu al nostru, strategiile de utilizare au devenit actuale, ultramoderne. „Eu merg mai departe şi zic: trădare să fie, dacă o cer interesele partidului, dar s-⁠o ştim şi ...

citește »

Constantin Lupeanu: Împăratul, Învăţătorul şi Jad

Templul lui Confucius nu este loc de închinăciune, cum nici învăţătura lui nu este religie. Templul înseamnă o suită de săli, pavilioane, curţi, stele memoriale ridicate pe spinări de uriaşe broaşte ţestoase, piloni de marmoră bogat decoraţi, coloane din piatră pe care se împleticesc dragoni, simbolizând poziţie imperială. Dragul meu prieten, am să-⁠ţi scriu azi câteva rânduri despre trei chinezi: ...

citește »

Livia Cotorcea: Avangardă şi spiritualitate

Dacă privim fie şi numai momentele cruciale ale acestui proces constant de atac la identitate, constatăm că politica de sfâşiere a unităţii pământului care a generat marea cultură şi artă kieviană a ţintit mereu tocmai spre rădăcinile şi temeiurile acesteia. Ca şi problema artei ucrainene în general, chestiunea avangardei ucrainene necesită abordarea unei serii de aspecte privitoare la istoria şi ...

citește »

Academia Română – Ştiri – Evenimente – Cărţi

Magia firescului Oare câţi dintre noi pot spune cu mâna pe inimă că se bucură când, peste ani, se reîn­tâlnesc cu „şefii” de odinioară? Nu ne-⁠am propus să facem o investigaţie, ci mai degrabă să vedem ce anume din personalitatea unui conducător poate să inducă o asemenea stare împărtăşită îndeobşte faţă de cei apropiaţi. Mărturisesc că, deşi au trecut mai ...

citește »
Anticariat online

Pin It on Pinterest