Arhiva Contemporanul

Revista Contemporanul nr. 05 Mai 2018

Revista Contemporanul nr. 05 Mai 2018

Editorial
Nicolae Breban ● Taifunul viselor/ 3
Romancierul şi eseistul Nicolae Breban a câştigat a II-a ediţie a Premiului naţional pentru proză „Ion Creangă, Opera Omnia”. Anunţul a fost făcut marţi, în data de 1 mai 2018 în curtea Casei memoriale „Ion Creangă” din Humuleşti, de criticul şi istoricul literar Daniel Cristea Enache.
Premiul este acordat pentru întreaga operă în genul prozei de ficţiune unui autor român care s-a impus conştiinţei publice româneşti şi pe plan internaţional cu lucrări de certă valoare şi ţinută artistică, unanim apreciate de critica literară şi de marele public.
Premiul se subintitulează Opera Omnia.

Lecturi
Bogdan Creţu ● Viaţa unui scriitor aparent lipsit de biografie/ 4
O biografie a lui M. Blecher, scriitorul care şi-a trăit cea mai mare parte a vieţii la orizontală, încorsetat în ghips, care a murit la nici 29 de ani, atunci când cei mai mulţi dintre noi abia începem să avem o biografie, poate părea un pariu greu de câştigat.

Centenarul Marii Uniri a României
Mircea PlatonIaşul capitală de război şi „închegarea neamului românesc” (II)/ 5
„Proclamaţia către naţiune” a Regelui Ferdinand din 14 august 1916 anunţa că România intră în război convinsă că „pentru viitor numai pe temeiul naţional se poate asigura viaţa pacinică a popoarelor”. „Proclamaţia” vorbeşte de „ziua aşteptată de veacuri de conştiinţa naţională, ziua Unirii lui” şi afirmă datoria de a încerca să înfăptuiască unirea românilor şi scăparea lor de „sub stăpânirea străinilor”, astfel încât România să „propăşească în pace potrivit datinelor şi aspiraţiunilor gintei noastre”.

Modele
Marian Victor Buciu ● Dincolo de înţelegere/ 6
Înţelegem parţial sau eronat, iar adesea dăm lucrurilor semnificaţii „aberante”. Adolescenţa ori ceea ce suportă acest nume „nu va putea fi niciodată înţeleasă până la capăt”.

Lecturi
Tatiana Petrache ● Daniel Turcea în cheie isihastă/ 7
Daniel Turcea însuşi ne provoacă printr-o ars poetica cel puţin excentrică pentru mentalitatea relativistă a omului post-modern: „poezia este slujire şi jertfă”, „adevărata poezie e gest sacru”, în care „poetul se aduce pe sine ardere de tot” pentru a „descrie revărsarea Luminii”.
Constantina Raveca Buleu ● Exerciţii de anamneză/ 8
Aceleaşi valori guvernează implicarea lui Vasile Gogea în viaţa societăţii româneşti de azi, ale cărei tare le amendează cu o impecabilă acuitate critică, legitimată de altitudinea reală a unui spirit devotat adevărului, memoriei şi „lecţiilor” acestora.

Surâsul prinţului Mîşkin
Aura Christi ● Cum iubesc poeţii. Labirintul frumuseţii/ 9
Descoperind-o târziu, după câteva întrevederi superficiale, în care discuţiile purtate de cei doi nu depăşesc cadrul obişnuit, specific artiştilor cu vocaţie puternică, Boris e livrat de tot revelaţiei de a fi contemporanul unui mare poet. Mirat de faptul că acest poet e ascuns într-un trup de femeie – „ce uimitor că eşti femeie!” –, nobelistul de mai târziu lunecă într-un soi de iubire deznădăjduită, cu o proptea în cer.

Modele
Constantin Coroiu ● Eugen Simion şi posteritatea lui Lovinescu/ 10
Cei care au crezut că îi vor afecta invidiabilul prestigiu cu asemenea atacuri nu au făcut decât să i-l sporească şi să-i pună şi mai mult în lumină statura seniorială, cu vorba lui Horia Bădescu, de mare critic şi cărturar cu o bibliografie impresionantă şi o solidă operă de fondator şi coordonator al unor construcţii culturale de anvergură ce vor dura fără îndoială.

(Con)texte
Maria-Ana Tupan ● Nous în variantă Web/ 12
Drama înaintăriii în vârstă, aflarea unui rost într-o societate consumeristă, unde cunoaşterea se reduce la utlitatea aplicativă, unde, cum spune Yeats, bătrânii înţelepţi sau poeţii creatori fac loc cuplurilor de tineri procreatori precum viaţa promiscuă a oceanelor e tema principală a acestor poeme de tip imagist cu lunecări în suprarealism.

Eveniment
Andrei Marga ● Formarea unei tradiţii: Dezbaterile de la Sinaia/ 13
Prima ediţie a dezbaterilor de la Sinaia a avut ca temă Statul de drept. Premise, condiţii, funcţionare. Alegerea temei s-a datorat nevoii de a lămuri starea justiţiei din România actuală.

Lecturi
Alina Bako ● Exoficţiunea în romanul românesc/ 14
Asumându-şi ceea ce numea Yves Citton „ficţiuni contrafactuale”, scriitorul francez îşi imaginează un secret ce ar putea revoluţiona lumea culturală – manipularea absolută prin cuvânt.

Eseu filosofic
Alexandru Surdu ● Maiorescu şi maiorescienii/ 15

Lecţii de istorie
Dan Berindei ● Academia Română şi naţiunea română/ 16
Problema naţională a dominat problematica primei sesiuni a Societăţii Academice Române. La începutul lunii august, „Concordia” de la Pesta publica o corespondenţă în care se spunea: „cultura şi iar cultura e pârghia ridicării noastre”.

Modele mitteleuropene
Ioan-Aurel Pop ● Istoricul Cetăţii/ 17
Dinu C. Giurescu vine din stirpea nobilă şi rară a intelectualilor de rasă. A fost unul dintre acei suverani ai spiritului, îndrituit să spună, ca şi Brâncoveanu odinioară: „Boieri dumneavoastră, de ce să iau domnia ţării, când eu sunt domn la mine acasă?”. Dinu C. Giurescu a fost nu numai un domn al istoriografiei româneşti, ci şi al culturii naţionale.

Eseu filosofic
Horia Vicenţiu Pătraşcu ● Apostazia filosofilor/ 18
Berdiaev anunţă chiar o epocă a Sfântului Duh, o epocă în care spiritul va domni, o epocă care urmează firesc epocii Tatălui (Vechiul Testament) şi epocii Fiului (Noul Testament), o epocă în care libertatea şi creaţia se îmbină întru continuarea Creaţiei divine, întru instaurarea celei de-a opta zi a creaţiei şi a fiinţei teandrice.

Modele
Magdalena Popa Buluc ● Călin Căliman – patriarhul criticii filmului românesc, a plecat grăbit să scrie cronici în ceruri/ 19
„Călin Căliman a fost un spirit generos pe care cele peste opt decenii de viaţă l-au îmbogăţit cu o caldă, fertilă umanitate. Am străbătut împreună drumuri frumoase, lungi, prin ţară, la reuniuni, simpozioane şi jurii şi, pentru că spirit tutelar al amândurora a fost Victor Iliu, mă mândresc cu faptul că, în toate gesturile de omagiere ale cineastului, m-a dublat fratern, cu discreţie şi eleganţă, acelaşi prieten-camarad-mentor Călin Căliman… Îi sunt dator cu un elementar mulţumesc… Şansa unei asemenea vecinătăţi spirituale e rară în viaţa fiecăruia dintre noi”.

Clubul Ideea Europeană
Cătălin Mosoia în dialog cu Gabriela Haja
Dicţionarul limbii române, din dragoste pentru cunoaştere şi limba română/ 20
Visul oricărui cercetător este să-şi vadă opera împlinită, dar la o astfel de operă participă generaţii. Aceeaşi istorie o au şi dicţionarele Academiilor din Franţa sau din Spania. În plus, o asemenea lucrare, odată încheiată, trebuie reluată şi actualizată periodic, fiindcă lexicul este în continuă schimbare. De pildă, Dicţionarul Academiei Franceze a ajuns la a noua ediţie, începută în 1986, încă nepublicată integral.

Polemice
Theodor Codreanu ● Marea reeducare. De la Comintern la… cominternism/ 23
Lovitura de stat din decembrie 1989, uzurpatoare a revoltei populare împotriva unui sistem represiv şi antinaţional, a deschis larg porţile terapiei de şoc în economia ţării. S-a dezlănţuit furia de realizare a condiţiei de tabula rasa.

Simion Dănilă • 75
Colaborări de Bogdan Mihai Dascălu, Octavian Doclin, Crişu Dascălu, Doina Bogdan Dascălu, Maria Niţu, Victor Ravini, Eugen Dorcescu/ 25

Polemice
Dan Voiculescu ● Umanismul pragmatic şi celelalte tipuri de umanism contemporan/ 28
Neajunsul major al construcţiilor ideologice îl reprezintă încremenirea, incapacitatea acestora de a se adapta într-un ritm comparabil cu ritmul evoluţiei societăţii. Lumea modernă, a secolului XXI, nu are cum îşi găsi răspunsurile la marile întrebări în dogme împietrite, ale altor veacuri. Aceasta este premisa de la care am pornit atunci când am încercat să găsesc o expresie nouă pentru vechea gândire umanistă. Aşa s-a născut „Umanismul pragmatic”.

Corespondenţă din Italia
Dana Oprica ● O carte-jurnal/ 30
Este o carte în care istoria României este turnată pe harta geografică a României şi a lumii. Este o carte în care sufletul românesc, simplu, dar puternic, uşor, dar trainic ni se oferă în exemple de iubire, de credinţă, de lacrimi de durere şi de bucurie, de jertfă a înaintaşilor întru dăinuirea neamului.

Corespondenţă de la Viena
Hans Dama ● Întâlnire în Siberia/ 30
Tăcuţi, prizonierii îşi sorbeau ceaiul aromat şi se grăbeau să plece, mulţumind pentru ospitalitate şi, luându-şi rămas-bun de la cei doi bătrâni, au părăsit căsuţa.

Antologiile Contemporanul
Trei poeme de Zhang Wei
Traducere din limba chineză de Constantin Lupeanu/ 31
De la începuturile literare din anii ’70 ai secolului trecut şi până astăzi, Zhang Wei a creat şi a publicat lucrări cuprinzând circa cincisprezece milioane de caractere chinezeşti, fără a lua în calcul cele vreo patru milioane de caractere distruse de autor. Socotind după volumul muncii, dintre scriitorii contemporani de valoare nu se poate nimeni orândui la dreapta sa. Această scriitură este vastă şi subtilă, cu o viziune largă, ambiţioasă şi totodată cea mai intangibilă introspecţie şi cea mai bogată dezvăluire a naturii umane şi a existenţei. Zhang Wei reprezintă nu numai vârful literaturii din fostele principate Qi şi Lu, dar s-a impus între culmile literaturii de azi a Chinei. (Din prefaţa la antologia de poezie Întoarcerea din călătorie, Editura Pedagogică Shandong, China, 2016.)

Eveniment
România la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Carte de la Budapesta/ 31

Polemice
Magda Ursache ● Risipitorii/ 32
Ne risipim şi risipim. Suntem din ce în ce mai risipitori. Mentalul stabil şi tradiţional e batjocorit în fel şi chip, personalităţile sunt şi ele minimalizate, ţintele fiind elitele cu reală conştiinţă naţională.

Dintr-o haltă părăsită
Cassian Maria Spiridon/ 32

Polemos
Adrian Dinu Rachieru ● Basarab Nicolescu despre „Evanghelia transumanistă”/ 33
Umanitatea este în faţa spectrului autodistrugerii (triplă: materială, biologică şi spirituală) şi, gândind planetar, savantul propune o conştiinţă vizionară, hrănită de „speranţa autorenaşterii”.

Nostalgia valorii
Alexa Visarion ● Zborul înalt al amintirii – Ilie Gheorghe/ 34
Ilie Gheorghe, actor născut şi nu făcut, ştia că arta se îmbolnăveşte când ocoleşte Adevărul. Şi mai ştia să emoţioneze publicul.

Film
Dana Duma ● America fără super-eroi/ 35
Tot despre pasiuni apărute într-un context banal vorbeşte şi cel mai recent film al lui Woody Allen, Wonder Wheel (Roata mare), în care autorul dovedeşte o dată în plus că este un mare cineast-scriitor.

Antologiile Contemporanul
Maria-Ana Tupan ● Blaga şi noi
Cristina Elena Safta ● Lucian Blaga în Anul Centenar/ 36
Maria-Ana Tupan ● Blaga and Us
Cristina Elena Safta ● Lucian Blaga in the Centenary Year
Traducere şi prezentare de Maria-Ana Tupan & Cristina Elena Safta/ 37

Antologiile Contemporanul
Bashkim Shehu ● Jocul. Căderea din cer/ 38

Corespondenţă din Grecia
Monica Săvulescu Voudouri ● România din afara României/ 39

Ostrovul Învierii de Aura Christi/ 39

Vă dorim lectură plăcută!

Vezi articolele din numărul curent (Vezi aici)

● Revista Contemporanul nr. 05 Mai 2018 este disponibilă în format pdf  (Vezi aici)


Proiect apărut cu sprijinul financiar din
Fondul recurent al Donatorilor – Academia Română


Noutăți editoriale (Click aici)


Arhiva revistei Contemporanul (Click aici)


Abonați-vă la revista Contemporanul și beneficiați de reduceri și suplimente gratuite! (click aici)

Vezi toate suplimentele apărute cu revista Contemporanul (click aici)

Revista în format tipărit este distribuită de Editura Maxim Concept
(tel.: 021 317 90 81).

Poate fi cumpărată din următoarele magazine și librării:
InMedio, Relay
Cărturești – Verona București
Pasaj Universitate – București.

Abonamentele se pot face la sediul redacţiei sau prin:
Compania Naţională „Poşta Romană” SA, Acta Legis SRL,
SC Orion Press Impex 2000 SRL, SC Manpres Distribution SRL.

Adresa redacţiei:
Asociaţia Contemporanul
CP-113, OP-22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780
Tel./fax: 4021 212 56 92; 4021 310 66 18.
E-mail: [email protected]; [email protected]

Salvează

Salvează

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button