Contemporanul » Antologiile Conte » Lucian Blaga: Aforisme – Aphorisms

Lucian Blaga: Aforisme – Aphorisms

Lucian Blaga, Aforisme

Rădăcini şi meridiane – Rădăcinile care te leagă de-⁠un anume pământ, te leagă indirect, ce-⁠i drept, dar inevitabil şi de-⁠un anume meridian ceresc.

Basmul şi tehnica – Basmele au o origine arhaică, o vechime de multe mii de ani. Dar în ele se curpinde, desfăşurat în chip fabulos, întregul program al tehnologiei moderne. Ştiinţa, din timpul Renaşterii şi până astăzi, n-⁠a făcut decât să sporească enorm şansele de realizare ale basmului.

Nero şi visul – Oamenii, care îşi permit în vieaţă (sic) toate fanteziile, nu visează decât foarte puţin sau deloc. Despre împăratul Nero se spune că nu a visat nicioadată.

Efectele unor campanii – După opinia foarte strâmtă a adversarilor săi, un om de seamă a încetat sa mai fie „de seamă”, când a rămas singur. Astfel săgeţile îndreptate împotriva unui om de seamă vizează în primul rând pe admiratorii acestuia. Să cadă admiratorii – acesta-⁠i scopul unei campanii. Şi într-⁠adevăr, rezultatul final al campaniilor consistă de obiceiu (sic) numai în mormane de admiratori.

Distanţa faţă de sine însuşi – Gânditorii care nu păstrează oarecare distanţă chiar şi faţă de propriile lor idei, îmi fac impresia unor capete stăpânite mai curând de idei fixe, decât a unor capete cu idei.

Ceva despre diplomaţie – Diplomaţia se face întotdeauna în infinit de mai multe nuanţe. Numai militarii, care gândesc şi acţionează tranşant, cred că între două state este cu putinţă o reală rupere a relaţiilor diplomatice.

Aerul şi istoria. (sic) – Există două realităţi a căror imensă, sdrobitoare (sic) greutate nu o simţim, dar fără de care nu putem trăi: aerul şi istoria.

Sugestie pentru portretişti – Orice om, care duce o vieaţă (sic) publică, trebue (sic) portretat ca un actor; adică – cu masca în mână.

Mângâiere – Plagiatorul este şi el autor: autor ad interim.

Urare – Cea mai frumoasă şi în acelaşi timp cea mai legitimă urare, ce-⁠o poţi face cuiva este: „Să ajungi în ţara făgăduinţei. Pe care o porţi în tine.”

O simplă observaţie – Cei ce susţin că spiritul este un „produs” al materiei, ne cer de fapt să credem într-⁠un miracol.

Simbol spiritual – Din ciocnirea a două pietre – nu se naşte o piatră, ci o scânteie.

Identificare nedorită –⁠ Adversarul care îţi este obsesie, a devenit o parte din tine.

Aspiraţii – Omul este utopia animalelor.

Lucian Blaga, Aphorisms

Roots and meridians – The roots that tie you to a certain land, will indeed tie you indirectly, but inevitably, to a certain heavenly meridian as well.

Fairytales and technology – Fairytales are of archaic origin, they go back thousands of years.

Nevertheless, they include, fabulously displayed, the entire program of modern technology. From the Renaissance down to our days science has done nothing but increase the chances of fairytales coming true.

Nero and his dream – People who afford to fulfill all their fantasies in life dream only a little or not at all. Emperor Nero is said to have never dreamt at all.

The effects of certain campaigns – According to the very narrow opinion of his adversaries, an important man ceases to be so important when he remains alone. Thus, the arrows shot at an important man are actually aimed at his admirers. To do away with admirers, that is the purpose of a campaign. And, truly, the final result of campaigns is usually a heap of admirers.

Self-distance – Those thinkers who do not take a certain distance from their own ideas give me the impression of brains ruled by fixed ideas rather than of brains with ideas.

Something about diplomacy – Diplomacy always implies infinite nuances. Only the military, who act and think trenchantly, believe in the possibility of two states really breaking off their diplomatic relations
Air and history – There are two realities whose immense, crushing burden we do not feel, but without which we cannot live: air and history.

Suggestion for portraitists – Any man living a public life should be portrayed like an actor; that is, with a mask in his hand.

Comforting – A plagiarist too is an author: an ad interim author.

Greeting – The best and most legitimate wish you can send someone is: “May you reach the promised land! The one you are carrying within yourself.”

A simple observation – Those who claim that the spirit is a “product” of matter, actually ask us to believe in a miracle.

Spiritual symbol – From the clash of two stones, it is not a new stone but a spark that is born.

Unwanted identification – The adversary you are obsessing with has become a part of you.

Aspirations – Man is the animals’ utopia.

Translation and presentation by
Maria-Ana Tupan &
Cristina Elena Safta

0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?


+
=


Verify Human or Spambot ?

Despre Conte

Revista Contemporanul, înființată în 1981, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile Contemporanul.ro: Contemporanul.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*

Anticariat online

Pin It on Pinterest

Subscribe To Our Newsletter
Get the latest business resources on the market delivered to your inbox.
Subscribe Now