Actualități - Comunicate

Evenimente • Academia Română. Grant cultural european câştigat de Institutul de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române

Institutul de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române este câştigătorul unuia dintre cele 185 de granturi oferite anul acesta de Consiliul European pentru Cercetare – ERC Advanced Grant – în cadrul programului Horizon 2020. Anunţul a fost făcut recent de European Research Council. Este prima dată când România obţine un ERC Advanced Grant, iar proiectul de cercetare propus de Institutul de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române este singurul proiect românesc aflat pe lista câştigătorilor.

TYPARABIC – Primele cărţi tipărite în limba arabă pentru creştinii arabi. Transferuri culturale între Europa de Est şi Orientul Apropiat otoman în secolul al XVIII‑lea este coordonat de dr. habil. Ioana Feodorov şi va fi realizat de o echipă internaţională formată din 13 cercetători din România, Franţa, Germania, Liban, Marea Britanie, Olanda, Rusia, Turcia şi Ucraina.

Proiectul îşi propune o analiză aprofundată a legăturilor dintre Ţările Române şi alte state din Sud‑Estul Europei, pe de o parte, şi creştinii arabi din Imperiul Otoman, pe de altă parte, din perspectiva progresului social pe care l‑a adus în Orientul Apropiat cultura tiparului în secolul al XVIII‑lea, la care românii au contribuit în mod esenţial.

Cercetarea vizează în primul rând transferul de tehnologie a tiparului din Ţara Românească şi Moldova către ţinuturile orientale guvernate de Poarta Otomană, în beneficiul creştinilor arabofoni, de rit bizantin şi catolici. În al doilea rând, va fi realizat un repertoriu descriptiv şi sistematic al tuturor cărţilor arabe tipărite între 1701 şi 1800 în Ţările Române, Liban, Siria şi ţinuturile învecinate.

Alte teme conexe ale proiectului sunt: contextul întemeierii şi funcţionării tiparniţelor cu litere arabe în teritoriile aflate sub stăpânire ori suzeranitate otomană; legăturile creştinilor din Biserica Antiohiană de rit bizantin cu Moldova şi Ţara Românească, prin călători şi prin circulaţia cărţii vechi şi a manuscriselor greceşti; rolul tiparului în păstrarea tradiţiei creştine şi pătrunderea în cult a limbii arabe, fenomen contemporan cu pătrunderea limbii române în cărţile bisericeşti din ţinuturile româneşti.

Institutul de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române desfăşoară de mai bine de un deceniu şi jumătate, sub coordonarea dr. habil. Ioana Feodorov, proiecte privitoare la relaţiile culturale între români şi arabii creştini din provinciile otomane est‑mediteraneene (Libanul şi Siria de azi). Începând din acest an, Institutul desfăşoară un alt important proiect interdisciplinar, care vizează catalogarea colecţiilor de manuscrise orientale deţinute de Biblioteca Academiei Române (Bucureşti şi Filiala Cluj).

Coordonatoarea proiectului TYPARABIC, dr. habil. Ioana Feodorov, este specialistă în cultura arabă creştină şi studiază de mai multe decenii relaţiile arabilor din Biserica Antiohiană cu românii. A publicat numeroase lucrări în ţară şi străinătate cu privire la jurnalul călătoriei arhidiaconului antiohian Paul din Alep în Moldova şi Muntenia, la începuturile tiparului arab în Răsărit cu ajutor din Ţările Române, la circulaţia literaturii creştine între Europa de Est şi ţinuturile est‑mediteraneene.

Proiectul TYPARABIC a fost înscris spre finanţare la secţiunea Ştiinţe Sociale şi Umaniste, care a reunit 500 de propuneri, Consiliul European de Cercetare selectând 48 de câştigători. Celelalte două secţiuni ale competiţiei de finanţare au fost: Ştiinţele Vieţii şi Ştiinţe Fizice şi Inginerie.

European Research Council – ERC

Consiliul European de Cercetare (European Research Council – ERC), înfiinţat de Uniunea Europeană în 2007, este prima organizaţie de finanţare europeană pentru excelenţă în cercetarea de frontieră. În fiecare an, ERC selectează şi finanţează cei mai buni cercetători creativi, de orice naţionalitate şi vârstă, care derulează proiecte în Europa şi se străduieşte să atragă cercetători de top din orice parte a lumii.

Până în prezent, ERC a finanţat aproximativ 9.000 de cercetători şi peste 50.000 de post‑doctoranzi, doctoranzi şi alte persoane care lucrează în echipele de cercetare. Competiţia din acest an a condus la crearea a peste 1.800 de noi locuri de muncă şi burse pentru post‑doctoranzi, doctoranzi şi persoane implicate în cercetare.

Cercetătorii care doresc să concureze pentru un grant ERC sunt invitaţi să acceseze site‑ul Consiliul European de Cercetare la adresa: https://erc.europa.eu/. Perioada de aplicare pentru următoarea rundă a competiţiei ERC Advanced Grant este 14 mai – 26 august 2020.

Biroul de comunicare al Academiei Române

Total 0 Votes
0

Contemporanul

Revista Contemporanul, înființată în 1881, este o publicație națională de cultură, politică și știință, în paginile căreia se găsesc cele mai proaspete știri privind evenimentele culturale, sociale și politice din România și din străinătate. De asemenea, veți fi la curent cu aparițiile editoriale, inclusiv ale editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziție un portofoliu variat de cărți de calitate, atât romane și cărți de beletristică, cât și volume de filosofie, eseu, poezie și artă.
Contemporanul promovează cultura, democrația și libertatea de exprimare.

The Contemporanul, founded in 1881, is a national journal for culture, politics and science, including reports on ongoing Romanian and international cultural, social and political events, as well as on quality books brought out by the Contemporanul Publishing in the fields of literature, philosophy, essay, poetry and art.

The Contemporanul Journal promotes culture, democracy and freedom of speech.

www.contemporanul.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button